Vroegsignalering en interventies

Bij een kansrijke start zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente.  Als zorgprofessionals en gemeenten samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n “lokale coalitie” werken gemeenten en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen samen. Het vraagt om afstemming tussen zorgverleners in de geboortezorg en bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdzorg, welzijnswerk, ggz- en wijkteammedewerkers. Maar ook met schuldhulpverlening (armoedebeleid van de gemeente). De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start kunnen krijgen. Het programma kent drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte (tot leeftijd van 2 jaar).  

De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten.  Er zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om gemeenten hierbij te ondersteunen.  Deze vind je op deze pagina.  Voor zover wenselijk heeft het CPZ deze voorzien van een toelichting of zijn aangepast (voornamelijk qua taal), zodat deze ook voor de zorgverleners in de geboortezorg beter toegankelijk zijn.   Je vindt op dit onderdeel voornamelijk hulpmiddelen om in kaart te brengen welke problematiek in jouw regio heeft meest urgent is om de juiste aanpak te kunnen bepalen. Interventies en praktijkvoorbeelden etc. vind je onder  Aan de slag.  

Workshop en hulpmiddelen prenataal huisbezoek JGZOp 1 juli 2022 gaat de wijziging van de Wet publieke gezondheid in, waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie (PHB JGZ) moeten aanbieden. Om de samenwerking tussen de lokale partijen rondom het prenatale huisbezoek te versterken organiseerden het NCJ en CPZ in opdracht van VWS een workshop op dinsdag 21 juni jl. Deze workshop had als doel de professionals te informeren en de lokale samenwerking te stimuleren voor de implementatie van het prenatale huisbezoek.
Definiëren kwetsbare zwangerenBevat een definitie van kwetsbaarheid vanuit Rotterdam, een overzicht van screeningsinstrumenten. 
Gebruik van cijfersBevat hulpmiddelen om de problematiek in je regio in kaart te brengen. 
Waar staan we in de samenwerking bevat een hulpmiddel dat in kaart brengt wat er in jouw regio al gebeurt in de eerste 1000 dagen van een kind.  
AnalysetoolBevat een hulpmiddel dat in kaart brengt wat er in jouw regio al gebeurt in de eerste 1000 dagen van een kind.
Keuze voor interventiesBevat hulpmiddelen om interventies te kunnen bepalen.
Interactieve kaart Sociale verloskundeGeeft inzicht in o.a. in welke regio’s welke VSV’s, aanwezig zijn (met verwijzing naar contactgevens). 
Gemeentelijke organisatieGeeft inzicht in “hoe het in de gemeente werkt”.
FinancieringGeeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen om projecten te kunnen realiseren.