Nieuws Wijzigingen subsidieregeling zorg o...

Wijzigingen subsidieregeling zorg onverzekerden

22 april 2022

Per 1 maart 2022 heeft het CAK een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden doorgevoerd:

  • De Subsidieregeling is verlengd tot 2027

De huidige subsidieregeling liep tot 1 maart 2022. De gewijzigde subsidieregeling loopt door tot 1 maart 2027.

  • Een melding bij GGD GHOR Nederland is 30 kalenderdagen geldig

Om de verleende zorg vergoed te krijgen meld je deze eerst bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Je melding is vanaf nu 30 kalenderdagen geldig, in plaats van een maand. De dag dat je de zorg verleent, telt als eerste dag. Behandelt je een patiënt langer dan 30 dagen, of behandelt je de patiënt opnieuw? Dan meld je de zorg na 30 kalenderdagen opnieuw bij GGD GHOR.

Dit geldt niet voor ziekenhuis-DBC’s die langer dan 30 dagen lopen. Hierbij is een melding bij de start voldoende. Bij vervolg-DBC’s moet de zorg wel opnieuw gemeld worden. 

  • De meldtermijn bij GGD GHOR Nederland vervalt

Wij behandelen nu ook declaraties die niet binnen 7 dagen gemeld zijn bij GGD GHOR Nederland. De melding is 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. Daarom willen wij wel vragen om zorg zo snel mogelijk te melden, het liefst binnen 30 dagen. 

De wijziging geldt niet voor zorgdatums van vóór 1 maart 2022.

  • Gebruik het nieuwe declaratieformulier

Naar aanleiding van de wijzigingen is het declaratieformulier aangepast door het CAK. Gebruik vanaf nu het nieuwe formulier.

  • BSN vermelden wettelijk verplicht

Als het burgerservicenummer (BSN) beschikbaar is, ben je wettelijk verplicht om dit op het formulier in te vullen. Het CAK zal hierop extra controleren. Blijkt dat het BSN beschikbaar is, maar door de zorgverlener niet is vermeld? Dan houdt het CAK het recht voor de subsidie niet te verstrekken.

De persoonsgegevens worden door de GGD en gemeenten gebruikt voor passende vervolgzorg, zoals huisvesting en het afsluiten van een verzekering. 


Lees ook

28 april 2022
Vluchtelingen

Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de...
25 april 2022
Vluchtelingen

Kabinet besluit over onderwijs en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd....
12 april 2022
Vluchtelingen

Oproep: professionals die willen meedenken over of starten met een Centering-aanbod voor Oekraïense vluchtelingen

CenteringZorg is op zoek naar professionals die met hen willen meedenken over een Centering-aanbod voor Oekraïense vluchtelingen of professionals die...