Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Overzicht
Home > nieuws > Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De wet gaat over een meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders als bedoeld in de Wet kwaliteit en geschillen zorg (WKKGZ). Daarnaast gaat de wet over de verplichting tot het aanstellen van interne toezichthouders. De Aanpassingswet Wtza (AWtza) brengt een verantwoordings- en publicatieplicht met zich mee. De nieuwe wetgeving lichten wij toe in een factsheet.

Deze factsheet kunt u lezen en downloaden via de VSV Toolkit.