Nieuws Webinar Safety II: Patiëntveilighe...

Webinar Safety II: Patiëntveiligheid door te leren van de dagelijkse praktijk

15 juni 2022

Dit webinar is geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, KCKZ & V&VN.

Donderdag 30 juni organiseert het CPZ een webinar over patiëntveiligheid: Safety II. Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid door samen te kijken naar wat er goed gaat in de dagelijkse praktijk. De nadruk ligt op “Doen, reflecteren en leren” op de werkvloer waarbij de focus ligt op het bekijken en leren van dat wat goed gaat in de praktijk. Omdat dan de schuldvraag geen rol speelt. En is er sprake van een incident? Dan ligt de focus op de behoefte van alle betrokkenen en herstel van het vertrouwen.  Tijdens het webinar krijg je achtergrond, praktijkvoorbeelden en handvaten om er zelf mee aan de slag te gaan.

  • Wat houdt Safety II precies in?
  • Welke methoden zijn er om mee aan de slag te gaan?
  • Welke ervaringen zijn er al in de geboortezorg?
  • Wat is ervoor nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Stel LIVE al je vragen aan onze gasten via de chat. Met Miriam Kroeze, senior adviseur medisch risicomanagement bij Medirisk, Ada van den Bos, Veiligheidsadviseur bij het programma Tijd voor Verbinding bespreken we de methode en het gedachtengoed van Safety-II. Charlotte van Oirschot, gynaecoloog bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en Jelle Baalman, gynaecoloog bij het Medisch Spectrum Twente delen hun ervaringen met deze methode.

Heb je nu al vragen over dit onderwerp? Om daar tijdens dit webinar zo goed mogelijk op in te spelen, willen we je vragen deze vragen alvast te mailen. Met jouw input wordt het webinar alleen maar beter!

Over de sprekers:

Miriam Kroeze is senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk. Miriam ronde een studie beleid en management gezondheidszorg af en studeerde zowel aan de TU Eindhoven als in Delft om zich in het onderwerp veiligheid en risicomanagement te verdiepen. Zij was projectleider in het landelijke VMS Veiligheidsprogramma en heeft diverse verandertrajecten begeleid in de zorg voordat zij senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk werd. Bij MediRisk richt zij zich vooral op Safety-II, resilience en leren in de dagelijkse praktijk.

Ada van den Bos is werkzaam als Veiligheidsadviseur multidisciplinair gesprek programma Tijd voor Verbinding. Ze is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en is gespecialiseerd in intensive care voor kinderen, patiëntveiligheid en cultuur. De laatste jaren heeft ze in verschillende functies gewerkt aan patiëntveiligheid en kwaliteit. Eerst als Patient Safety Officer op de ICKinderen van het Sophia Kinderziekenhuis en later als Programmamanager Sociale Innovatie in het Thema Sophia, een van de negen thema’s in het ErasmusMC. In de loop der jaren heeft ze verschillende opleidingen en studies gedaan op gebied van kwaliteit en veiligheid. Als laatste heeft ze de Master kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg in 2018 afgerond.

Charlotte van Oirschot is gynaecoloog in Tilburg. Ze is 22 jaar geleden begonnen in het Elisabeth ziekenhuis dat 6 jaar geleden fuseerde met het TweeStedenziekenhuis tot het ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis-Tilburg). Samen met de eerste lijn zorgen ze voor ruim 4.000 zwangeren waarvan bijna 3.000 zwangeren klinisch bevallen. Tilburg is een voorloper in de integrale geboortezorg met voorheen Livive en Terra die na de fusie zijn samengevoegd tot Fam. Haar passie voor verloskunde en Kwaliteit en Veiligheid zie je terug in haar werkzaamheden binnen Fam. Zo heeft Charlotte de CRM trainingen opgezet binnen het ETZ en geeft ze daarvoor trainingen. Ze is voorzitter van de Commissie Dossieronderzoek van het ETZ en is verantwoordelijk voor de Perinatale Registratie, de Complicatie Registratie Fam en voorzitter van de Commissie lokale PAN van het ETZ. Ook is ze ambassadeur Kwaliteit & Veiligheid binnen Fam en binnen het VSV lid van de commissie onderwijs en Kwaliteit & Veiligheid.

Jelle Baalman is opgeleid tot gynaecoloog aan de Universiteit Utrecht. Hij is als gynaecoloog-perinatoloog verbonden aan het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Jelle is onder andere lid van de werkgroep cursus fysiologie van de baring in samenwerking met Verloskunde Academie Amsterdam/Groningen, Verloskunde Academie Maastricht, Masteropleiding Physician Assistant te Rotterdam. Hij is sinds 2019 Leermeester PA masteropleiding in Rotterdam, lokale projectleider BUZZ (value based health care) en voorzitter van de differentiatie perinatologie Gycon. Hij volgde de Safety 2.0 training in 2021 en in 2022 de training Teaching on the run.


Lees ook

24 juni 2022
Kwaliteit

Aanlevering betrouwbare indicatoren integrale geboortezorg niet mogelijk

Betrouwbaar beeld over indicatoren Integrale geboortezorg 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 verslagjaar 2021 niet mogelijk Het blijkt momenteel...
15 juni 2022
Kwaliteit

Webinar dynamische zorgpaden: hoe gebruik je deze in de praktijk?

Verschillen in gebruik & inhoud. Hoe kunnen zorgpaden helpen en niet beknellen?
31 mei 2022
Kwaliteit

De PREM komt eraan!

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag De afgelopen jaren werd er vanuit alle...