Vergoeding medische zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

31 maart 2022

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden van het CAK. Het gaat om zorg uit het basispakket van de zorgverzekering.

De regeling

De zorg wordt betaald vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het CAK voert deze regeling uit. Zorgorganisaties kunnen op de website van het CAK terecht voor meer informatie en om subsidie aan te vragen. De cliënt uit Oekraïne hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Belangrijke voorwaarden:

Uitzonderingen:

  • Werkt de vluchteling in Nederland?

Dan vervalt de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden en moet de cliënt een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. De kosten worden dan uit de zorgverzekering vergoed.

  • Is de vluchteling ook asielzoeker?

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen om in aanmerking te komen voor medische zorg. Als een Oekraïense vluchteling wel asiel heeft aangevraagd valt de cliënt onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. De vergoeding van de zorg verloopt dan via die regeling.

Administratieve belasting

Helaas zorgen de regelingen voor een behoorlijke administratieve belasting. Samen met partijen proberen we te kijken waar we deze belasting nog kunnen verminderen. Gekeken wordt naar het wijzigen van de meldingstermijn van 7 dagen en de declaratietermijn van 30 dagen.


Lees ook

24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...
5 april 2023
Preventie

Webinar ‘Als je elkaars taal niet spreekt’

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseerden wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...