Nieuws Vergoeding medische zorg aan onverz...

Vergoeding medische zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

31 maart 2022

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden van het CAK. Het gaat om zorg uit het basispakket van de zorgverzekering.

De regeling

De zorg wordt betaald vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het CAK voert deze regeling uit. Zorgorganisaties kunnen op de website van het CAK terecht voor meer informatie en om subsidie aan te vragen. De cliënt uit Oekraïne hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Belangrijke voorwaarden:

Uitzonderingen:

  • Werkt de vluchteling in Nederland?

Dan vervalt de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden en moet de cliënt een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. De kosten worden dan uit de zorgverzekering vergoed.

  • Is de vluchteling ook asielzoeker?

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen om in aanmerking te komen voor medische zorg. Als een Oekraïense vluchteling wel asiel heeft aangevraagd valt de cliënt onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. De vergoeding van de zorg verloopt dan via die regeling.

Administratieve belasting

Helaas zorgen de regelingen voor een behoorlijke administratieve belasting. Samen met partijen proberen we te kijken waar we deze belasting nog kunnen verminderen. Gekeken wordt naar het wijzigen van de meldingstermijn van 7 dagen en de declaratietermijn van 30 dagen.


Lees ook

28 april 2022
Vluchtelingen

Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de...
25 april 2022
Vluchtelingen

Kabinet besluit over onderwijs en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd....
22 april 2022
Vluchtelingen

Wijzigingen subsidieregeling zorg onverzekerden

Per 1 maart 2022 heeft het CAK een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden...