Terugkijken webinar Safety II: Patiëntveiligheid door te leren van de dagelijkse praktijk

5 juli 2022

Donderdag 30 juni organiseerden wij een webinar over patiëntveiligheid: Safety II. Wat houdt Safety II precies in en welke methoden zijn er om mee aan de slag te gaan? Miriam Kroeze, senior adviseur medisch risicomanagement bij Medirisk, vertelde over de herkomst van Safety II en wat het de aanpak precies inhoud. Met Safety II ga je op een andere manier naar veiligheid kijken. “Met elkaar leren van de dagelijkse praktijk”.

Met Charlotte van Oirschot, gynaecoloog bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en Jelle Baalman, gynaecoloog bij het Medisch Spectrum Twente bespraken we hun ervaringen op de werkvloer. Meer specifiek het inzetten van de debriefing en Learning teams.

Ada van den Bos, Veiligheidsadviseur bij het programma Tijd voor Verbinding vertelde over de ondersteuning die online beschikbaar is vanuit het programma TVV. Met voorbeelden vanuit de afdeling neonatologie van LUMC.

Door het webinar terug te kijken ben je in een uurtje bijgepraat over theorie en praktijk van deze nieuwe manier van denken over veiligheid. Door vooral samen te kijken naar wat er allemaal goed gaat in de dagelijkse praktijk en welke verbetermogelijkheden er zijn.

Presentaties:

Over de sprekers:

Miriam Kroeze is senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk. Miriam ronde een studie beleid en management gezondheidszorg af en studeerde zowel aan de TU Eindhoven als in Delft om zich in het onderwerp veiligheid en risicomanagement te verdiepen. Zij was projectleider in het landelijke VMS Veiligheidsprogramma en heeft diverse verandertrajecten begeleid in de zorg voordat zij senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk werd. Bij MediRisk richt zij zich vooral op Safety-II, resilience en leren in de dagelijkse praktijk.

Ada van den Bos is werkzaam als Veiligheidsadviseur multidisciplinair gesprek programma Tijd voor Verbinding. Ze is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en is gespecialiseerd in intensive care voor kinderen, patiëntveiligheid en cultuur. De laatste jaren heeft ze in verschillende functies gewerkt aan patiëntveiligheid en kwaliteit. Eerst als Patient Safety Officer op de ICKinderen van het Sophia Kinderziekenhuis en later als Programmamanager Sociale Innovatie in het Thema Sophia, een van de negen thema’s in het ErasmusMC. In de loop der jaren heeft ze verschillende opleidingen en studies gedaan op gebied van kwaliteit en veiligheid. Als laatste heeft ze de Master kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg in 2018 afgerond.

Charlotte van Oirschot is gynaecoloog in Tilburg. Ze is 22 jaar geleden begonnen in het Elisabeth ziekenhuis dat 6 jaar geleden fuseerde met het TweeStedenziekenhuis tot het ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis-Tilburg). Samen met de eerste lijn zorgen ze voor ruim 4.000 zwangeren waarvan bijna 3.000 zwangeren klinisch bevallen. Tilburg is een voorloper in de integrale geboortezorg met voorheen Livive en Terra die na de fusie zijn samengevoegd tot Fam. Haar passie voor verloskunde en Kwaliteit en Veiligheid zie je terug in haar werkzaamheden binnen Fam. Zo heeft Charlotte de CRM trainingen opgezet binnen het ETZ en geeft ze daarvoor trainingen. Ze is voorzitter van de Commissie Dossieronderzoek van het ETZ en is verantwoordelijk voor de Perinatale Registratie, de Complicatie Registratie Fam en voorzitter van de Commissie lokale PAN van het ETZ. Ook is ze ambassadeur Kwaliteit & Veiligheid binnen Fam en binnen het VSV lid van de commissie onderwijs en Kwaliteit & Veiligheid.

Jelle Baalman is opgeleid tot gynaecoloog aan de Universiteit Utrecht. Hij is als gynaecoloog-perinatoloog verbonden aan het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Jelle is onder andere lid van de werkgroep cursus fysiologie van de baring in samenwerking met Verloskunde Academie Amsterdam/Groningen, Verloskunde Academie Maastricht, Masteropleiding Physician Assistant te Rotterdam. Hij is sinds 2019 Leermeester PA masteropleiding in Rotterdam, lokale projectleider BUZZ (value based health care) en voorzitter van de differentiatie perinatologie Gycon. Hij volgde de Safety 2.0 training in 2021 en in 2022 de training Teaching on the run.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.