PREM-vragenlijst: implementatieproblemen en ondersteuning

9 maart 2023

Vanaf 1 januari van dit jaar is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. Steeds meer ingevulde vragenlijsten komen inmiddels retour. En de eerste cliëntervaringen zijn zéér positief. Maar we krijgen ook veel vragen over praktische implementatieproblemen en vragen over de organisatie en openbaarheid van de data. In februari hebben CPZ en EVAA de verschillende vragen rond de introductie van de PREM uitgebreid besproken. Naast de praktische implementatieproblemen met betrekking tot wie en hoe het emailadressenbestand moet worden aangeleverd, kwamen er ook meer principiële vragen aan bod zoals: Wie heeft er inzage in de gegevens en tot hoe ver? Wat kunnen VSV’s met hun eigen gegevens? Wie toetst of de data voldoende betrouwbaar zijn voor publicatie in het openbare databestand van het Zorginstituut Nederland? Ook zijn de gezamenlijke zorgen uitgesproken over de perikelen in de registratieketen vanuit de VISsen naar Perined en de belasting van de VSV’s zonder dat in de juiste basisvoorwaarden is voorzien.

De leden van de werkgroep indicatoren, dat zijn de beroepsorganisaties en de Federatie van VSV’s, realiseren zich dat er knelpunten zijn. Deze worden gesignaleerd en zo goed mogelijk geadresseerd om te komen met antwoorden en oplossingen. Veel informatie vind je in het PREM dossier op kennisnetgeboortezorg. Werkprocessen en aanleverinstructies zijn inmiddels uitgebreid en aangepast en hier te vinden. Veel gestelde vragen met de antwoorden vind je hier ook.

Het gezamenlijke doel is te kunnen beschikken over data in mooie en herkenbare overzichten om deze als zorgverleners en VSV te kunnen gebruiken om intern en van andere VSV’s, praktijken en organisaties te leren en de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren. De eerste stap is al gezet met het gebruiksvriendelijke MijnPerined. Veel praktijken en organisaties hebben daar nog niet echt op gekeken maar dat is echt de moeite waard. Daarnaast worden de data net als voorheen bij de NPS+ score op gemiddeld VSV-niveau gepubliceerd in de openbare database van het Zorginstituut Nederland voor transparantie (zie de zogenaamde ski-tool).Publicatie door het Zorginstituut gebeurd pas nadat de ( beroeps)organisaties die lid zijn van de werkgroep Indicatoren hebben besloten dat de data een voldoende betrouwbaar beeld weergeven.

De Patiëntenfederatie Nederland heeft een verzoek ingediend aan de leden van de werkgroep Indicatoren om de data ook door te leveren op termijn naar Zorgkaart. Dit geeft dan een beter representatief beeld op Zorgkaart dan de ad hoc waarderingen van nu. Dit kan echter pas nadat een uitgebreide raadplegingsronde en formele schriftelijke accorderingsronde bij alle ( beroeps)organisaties heeft plaatsgevonden.

Contact

Heb je praktische vragen over het aanleveren van gegevens van cliënten binnen mijnPerined? Neem dan contact op met Mediquest via 088-126 39 05 of premgeboortezorg@mediquest.nl. Mediquest is bereikbaar op maandag en donderdag van 10 tot 12 en van 13 tot 15 uur. Bel vooral als je ergens niet uitkomt, Mediquest helpt graag. De mailbox heeft een reactietermijn van twee werkdagen

Heb je algemene vragen over de PREM? Of wil je een suggestie doen? Laat het weten via communicatie@collegepz.nl.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...