Nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit

De nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit 2020 is een feit. Deze bouwt voort op de Handreiking die in 2017 is verschenen over enkele onderwerpen die spelen bij het oprichten van een integrale geboortezorg organisatie (IGO). Naast een algemene actualisatie, gaat de nieuwe Handreiking specifiek in op de constructie van een IGO als samenwerkingsovereenkomst, met de Uitvoeringsorganisatie bij een van de IGO partijen.

Via contracteren  en  via declareren
De Handreiking verschaft meer helderheid over het vraagstuk ‘behoud fiscaal ondernemerschap’ van verloskundigen en kraamverzorgenden en eventuele BTW bij de invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg. Het behoud van zelfstandig ondernemerschap moet de IGO voldoen aan de kenmerken van het geschetste modellen (zie Handreiking) én drie voorwaarden zoals omschreven in de Handreiking:

  1. Gemandateerde contractering: aan via declareren (= behoud zelfstandig declaratierecht) gaat via contracten vooraf.
  2. Afleidbaar wie welk deel krijgt voor de verrichte werkzaamheden.
  3. Zelfstandigheid (inspraak) bij de totstandkoming van de verdeelsleutel.

De handreiking kan behulpzaam zijn voor VSV’s/geboortezorgorganisaties die al zijn gestart met integrale bekostiging, maar ook voor VSV’s die in een latere fase deze overstap zullen maken.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan svp hiervoor de juridische module van de VSV toolkit. Of stel een vraag via juridischehelpdesk@collegepz.nl