Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

5 oktober 2023

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de analyse voor de totstandkoming van de agenda zijn gefaciliteerd door het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en de Federatie van VSV’s. 

Het betreft een eerste en innovatieve agenda vanuit het werkveld. De agenda is vanuit wensen, behoeften en hiaten in de praktijk ontwikkeld, geheel in lijn met de onafhankelijke, multidisciplinaire en lijnoverstijgende aanpak van het NRCG en de Federatie van VSV’s, sinds een jaar partners op het gebied van kwaliteit en onderzoek. De gezamenlijke stip op de horizon is het genereren van een ondersteuningsstructuur die richting geeft aan de VSV’s op het gebied van onderzoek, meten en verbeteren, wat resulteert in continue groei en ontwikkeling van de geboortezorgsector.

De onbetwiste landelijke top twee betreft capaciteitsproblematiek en samenwerkingsvraagstukken binnen het VSV/IGO. Regionaal gezien zijn er verschillen in de behoeften aan kennis en vraagstukken die er spelen in het werkend veld.


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...