Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

5 oktober 2023

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de analyse voor de totstandkoming van de agenda zijn gefaciliteerd door het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en de Federatie van VSV’s. 

Het betreft een eerste en innovatieve agenda vanuit het werkveld. De agenda is vanuit wensen, behoeften en hiaten in de praktijk ontwikkeld, geheel in lijn met de onafhankelijke, multidisciplinaire en lijnoverstijgende aanpak van het NRCG en de Federatie van VSV’s, sinds een jaar partners op het gebied van kwaliteit en onderzoek. De gezamenlijke stip op de horizon is het genereren van een ondersteuningsstructuur die richting geeft aan de VSV’s op het gebied van onderzoek, meten en verbeteren, wat resulteert in continue groei en ontwikkeling van de geboortezorgsector.

De onbetwiste landelijke top twee betreft capaciteitsproblematiek en samenwerkingsvraagstukken binnen het VSV/IGO. Regionaal gezien zijn er verschillen in de behoeften aan kennis en vraagstukken die er spelen in het werkend veld.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...