Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

29 april 2024

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking.

Doel van de subsidie

Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) kunnen deze subsidie inzetten om activiteiten of projecten uit te voeren die bijdragen aan de realisatie en (door)ontwikkeling van één of meerdere onderdelen (bouwstenen) uit het VSV basiskader. Hiermee wordt de kwaliteit en samenwerking van de VSV’s versterkt en een bijdrage geleverd aan het verbeteren en versterken van de zorg rondom zwangeren en het (ongeboren) kind.  

Subsidie aanvragen

Vanaf maandag 29 april tot en met 15 juli 2024 kan elke VSV subsidie aanvragen. Voor elk VSV is er over een periode van 2 jaar een bedrag van € 315.000, – beschikbaar. De subsidie kan aangevraagd worden via de website van ZonMw. Zie onderstaande link.

Ondersteuning bij aanvraag

Heb je hulp nodig bij de aanvraag of heb je vragen? Er zijn verschillende manieren voor ondersteuning. Hieronder vind je ze op een rij:

Hier staat de subsidieoproep en vind je alle informatie die nodig is voor het aanvragen van subsidie, inclusief een uitleg van het aanvraagproces en de benodigde stappen. Ook vind je hier antwoord op veelgestelde vragen.

Op deze website vind je een overzicht met regiocoördinatoren. Je kan contact opnemen met jouw regiocoördinator van de NRCG en/of de Federatie van VSV’s. Ook vind je hier achtergrondinformatie over het basiskader en de verschillende bouwstenen en tools die je kunnen helpen.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over de aanvraagprocedure en kan je vragen stellen. Meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelden vind je hier.

Procedure

Je kunt subsidie aanvragen tot 15 juli 2024. Na sluiting van de aanvraagperiode worden alle aanvragen beoordeeld door een programmacommissie bestaande uit experts uit het veld. Eind oktober ontvangen alle VSV’s die subsidie hebben aangevraagd bericht van ZonMw over hun aanvraag. Binnen twee maanden na honorering is de subsidie beschikbaar.

Veel succes bij het aanvragen van de subsidie!

Samenwerking

Het stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunt VSV’s bij het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken zoals beschreven in het basiskader. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ). De VSV’s worden in de regio ondersteund door coördinatoren van het NRCG en de Federatie van VSV’s. Zij maken daarbij gebruik van kennis, informatie en instrumenten van het CPZ.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...