Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

11 juli 2024

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024 vastgesteld door de tri partite geboortezorgpartijen (KNOV, NVOG, NvK, Bo Geboortezorg, Federatie van VSV’s, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Momenteel worden de laatste tekstuele wijzigingen doorgevoerd en vervolgens wordt de set namens de partijen ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Belangrijkste wijzigingen voor verslagjaar 2024 zijn het schrappen van de indicator ‘Nicu opname’ en het toevoegen van de indicator ‘Inleidingen in de NTSV groep’. Het Zorginstituut Nederland zal deze wijzigingen toetsen en vervolgens publiceren. De volledige indicatorenset voor verslagjaar 2024 wordt gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland op Zorginzicht.nl.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...