Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

7 mei 2024

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende regio’s binnen het programma Babyconnect. Dit zal geen extra administratieve lasten of kosten met zich meebrengen voor zorgverleners. In principe wordt de route richting Perined aangepast als de gegevensuitwisseling in de regio’s volledig is geïmplementeerd en eventuele problemen zijn opgelost.

Voor de eerstelijnsaanlevering van gegevens over de jaren 2022 tot en met 2024 kan dit proces te lang duren. Daarom onderzoekt Perined momenteel de mogelijkheid om een tijdelijke omleiding te creëren om de gegevens over deze jaren uiterlijk februari 2025 bij Perined te ontvangen. We verwachten dat juni 2024 uitsluitsel kunnen geven over de haalbaarheid van deze aanpak. Deze tijdelijke route zal ook geen extra administratieve lasten of kosten met zich meebrengen voor zorgverleners.


Lees ook

29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...