In goede handen?

10 oktober 2022

Een onderzoek naar de gezondheid van en zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

‘Investeer als hulpverlener in het winnen van vertrouwen, neem de tijd, stel niet te directe vragen, vertel ook iets over jezelf, schakel een tolk in en gebruik de terugvraagmethode.’ Je vindt deze en veel andere adviezen voor praktijk en beleid ‘In goede handen?’ van expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos.

Onderzoekers Heleen Koudijs en Elize Smal voerden een literatuuronderzoek uit en voerden twaalf interviews en drie focusgroepen om ervaringen uit het veld te horen van vluchtelingen zelf, Nederlandse en Oekraïense hulpverleners en organisaties die met Oekraïense vluchtelingen werken. De verkenning geeft een goed beeld van de achtergrond van Oekraïense vluchtelingen in Nederland, de gezondheidsrisico’s waar we bij hen alert op moeten zijn en de verschillen tussen de Nederlandse en de Oekraïense gezondheidszorg.

Zwangerschap, geboortezorg en seksuele en reproductieve gezondheid komen aan bod in twee van de hoofdstukken. Ook de bredere informatie en adviezen over cultuur, verwachten en communicatie zijn waardevol voor professionals in de geboortezorg die zorg en ondersteuning bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Je kunt het rapport hier downloaden.


Lees ook

24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...
5 april 2023
Preventie

Webinar ‘Als je elkaars taal niet spreekt’

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseerden wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...