De 8 aandachtspunten over aansprakelijkheid voor VSV’s

29 januari 2020

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken die misgaan, zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn!

Een VSV dat deelneemt aan het economisch verkeer kan onbedoeld de schijn opwekken dat het een (mede-) hulpverlener is. Daardoor ontstaat er enige kans op aansprakelijkheid voor medische kwesties. Omdat een dergelijk VSV vaak ook contracten sluit met derden aan inkoop- en verkoopkant is er kans op aansprakelijkheid voor niet-medische kwesties. Veel extern gerichte VSV’s zullen zonder dat ze het zelf weten een informele vereniging kunnen zijn. Deze VSV’s hebben dan wel de lasten (aansprakelijkheid van bestuurders) en niet de lusten van een vereniging.

In dergelijke gevallen kan het slim zijn om na te denken over het oprichten van een formele vereniging. Een formele vereniging geeft een structuur waarbinnen het VSV handelt, de besluitvorming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid regelt, duidelijkheid creëert over de planning & controlcyclus (begroting en jaarrekening) en de mogelijkheid biedt om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid.

Vragen over hoe het zit met aansprakelijkheid van een VSV komen regelmatig langs. De achterliggende vraag is vaak of het helpt dat een VSV een rechtspersoon is of zou kunnen worden. Wil je daar nu meer over weten? We hebben een themapagina binnen onze toolbox bomvol met handige documenten, voorbeelden en hulpmiddelen.

Maar je kunt ook meteen naar ons handige overzicht over aansprakelijkheid voor VSV’s.

Als je er nu niet uitkomt, specifieke vragen hebt, of een casus wilt voorleggen: juridischehelpdesk@collegepz.nl


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
20 december 2023
Organisatie en bekostiging

Bijeenkomsten drieluik: bekostiging van zorgverschuiving

Geef je nu op voor de drie bijeenkomsten over bekostiging van zorgverschuiving. Van woorden naar daden!