Home
Organisatie & bekostiging
VSV toolkit Situatie 3: Rechtspersoon oprichten

Situatie 3: Rechtspersoon oprichten

  • De plannen, ambities en uitdagingen waar het VSV voor staat zijn voor de aangesloten partijen helder en verwoord in de visie.
  • Het VSV overweegt of heeft besloten door te gaan in de vorm van een rechtspersoon (vereniging, stichting, coöperatie)

Inschatting van het VSV is dat de plannen en ambities van het VSV beter gerealiseerd kunnen worden als de samenwerking wordt ondergebracht in een rechtspersoon. Ook andere argumenten kunnen meespelen om te besluiten een rechtspersoon op te richten.

Voordat je een keuze maakt voor een rechtsvorm is het belangrijk dat je met je VSV beslist welk doel je rechtspersoon moet dienen. Dit staat in je visie. Met andere woorden: de inhoud bepaalt de vorm. Als je VSV overweegt om een rechtspersoon op te richten, kunnen onderstaande documenten je verder op weg helpen.

Wanneer jouw VSV overweegt om een rechtspersoon op te richten, maar er nog niet helemaal uit is, kun je bekijken of de volgende redenen toegevoegde waarde hebben voor het VSV: 

  • De interne organisatie van het VSV krijgt door oprichting van een rechtspersoon een formeler karakter.
    Bv. Een vereniging kent automatisch een bestuur en een algemene leden vergadering, een ALV, met ieder hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Het VSV kan zich door middel van een rechtspersoon met een formeel bestuur steviger/strategischer en als één zakelijk aanspreekpunt positioneren in de regio richting zorgverzekeraar, andere zorgaanbieders, gemeente etc.
  • Het VSV wil een rechtspersoon oprichten als eerste opstap naar integrale bekostiging (IB). Vanuit die rechtspersoon worden de verdere voorbereidingen voor IB getroffen, waaronder besprekingen met zorgverzekeraars.
  • Voor nieuwe gezamenlijke activiteiten, investeringen en/of derde geldstromen is een rechtspersoon gewenst (de rechtspersoon loopt in de regel het aansprakelijkheidsrisico).