Nieuws Handreiking mededinging 2023

Handreiking mededinging 2023

18 januari 2023

‘Er is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht’

De handreiking van het CPZ gaat over mededinging en dan specifiek over de samenwerking binnen en via geboortezorgnetwerken (VSV’s en IGO’s). Deze handreiking geeft adviezen aan geboortezorgnetwerken waarmee mogelijke mededingingsrechtelijke risico’s kunnen worden beperkt.

De vernieuwde handreiking is het resultaat van de in de Leidraad Mededinging JZOJP 2020 aangekondigde actualisatie en integratie van de Handreiking Mededinging – Op weg naar Integrale geboortezorg uit 2017. In deze vernieuwde Handreiking is ook de inhoud van de Leidraad Mededinging JZOJP 2020 verwerkt.

Geboortezorgnetwerken krijgen bij een samenwerking – op het gebied van integrale geboortezorg – te maken met de Mededingingswet, en ook de Autoriteit Consument en markt (ACM). De Mededingingswet heeft tot gevolg dat geboortezorgnetwerken hun marktgedrag niet zonder meer onderling mogen afstemmen, maar zich dienen te onderscheiden naar (aanstaande) moeders. Zij moeten in beginsel dus met elkaar concurreren.

Het uitgangspunt is dat effectieve concurrentie zorgt voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. In sommige gevallen is het zo dat niet concurrentie, maar juist een samenwerking tussen geboortezorgnetwerken, zorgt voor innovatievere, betere en efficiëntere zorgverlening. De ACM omschrijft dit treffend: samenwerking en concurrentie zijn geen tegenpolen. Samenwerking is dan noodzakelijk. Ook bij integrale geboortezorg is samenwerking vaak noodzakelijk. Op die manier kan goed worden ingespeeld op de wensen, verwachtingen en behoeften van (aanstaande) moeders.

De handreiking is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Dit wordt uitgewerkt en toegelicht in de handreiking.

Meer hulp bij het verstevigen van je VSV cultuur? Toekomstvisie en strategische koers krachtiger neerzetten? Of wil je de samenwerkingsafspraken of organisatiestructuur binnen je VSV of IGO verder formaliseren? Bekijk de informatie en hulpmiddelen in de VSV Toolkit.


Lees ook

22 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
9 maart 2023
Organisatie en bekostiging

Handreikingen SIRM voor verbeteren regionale samenwerking in VSV's

In opdracht van VWS ontwikkelde Sirm twee handreikingen voor verbetering van de regionale samenwerking in de geboortezorg.
23 februari 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar 'Een nieuwe VSV Spiegel' terugkijken

In dit webinar hoor je hoe Federatie van VSV's, NRCG en CPZ samen optrekken om een nieuwe VSV Spiegel te ontwikkelen. Achtergrond, nut en noodzaak worden toegelicht!