Handreiking mededinging 2023

18 januari 2023

‘Er is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht’

De handreiking van het CPZ gaat over mededinging en dan specifiek over de samenwerking binnen en via geboortezorgnetwerken (VSV’s en IGO’s). Deze handreiking geeft adviezen aan geboortezorgnetwerken waarmee mogelijke mededingingsrechtelijke risico’s kunnen worden beperkt.

De vernieuwde handreiking is het resultaat van de in de Leidraad Mededinging JZOJP 2020 aangekondigde actualisatie en integratie van de Handreiking Mededinging – Op weg naar Integrale geboortezorg uit 2017. In deze vernieuwde Handreiking is ook de inhoud van de Leidraad Mededinging JZOJP 2020 verwerkt.

Geboortezorgnetwerken krijgen bij een samenwerking – op het gebied van integrale geboortezorg – te maken met de Mededingingswet, en ook de Autoriteit Consument en markt (ACM). De Mededingingswet heeft tot gevolg dat geboortezorgnetwerken hun marktgedrag niet zonder meer onderling mogen afstemmen, maar zich dienen te onderscheiden naar (aanstaande) moeders. Zij moeten in beginsel dus met elkaar concurreren.

Het uitgangspunt is dat effectieve concurrentie zorgt voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. In sommige gevallen is het zo dat niet concurrentie, maar juist een samenwerking tussen geboortezorgnetwerken, zorgt voor innovatievere, betere en efficiëntere zorgverlening. De ACM omschrijft dit treffend: samenwerking en concurrentie zijn geen tegenpolen. Samenwerking is dan noodzakelijk. Ook bij integrale geboortezorg is samenwerking vaak noodzakelijk. Op die manier kan goed worden ingespeeld op de wensen, verwachtingen en behoeften van (aanstaande) moeders.

De handreiking is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Dit wordt uitgewerkt en toegelicht in de handreiking.

Meer hulp bij het verstevigen van je VSV cultuur? Toekomstvisie en strategische koers krachtiger neerzetten? Of wil je de samenwerkingsafspraken of organisatiestructuur binnen je VSV of IGO verder formaliseren? Bekijk de informatie en hulpmiddelen in de VSV Toolkit.


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...