Gezamenlijke aanpak: Pledge preconceptiezorg ondertekend

25 juni 2021

Terugblik Kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid

Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd georganiseerd door het expertteam preconceptionele gezondheid waarbij bestuurders van diverse partijen samen met staatssecretaris Paul Blokhuis bijeen kwamen.

In de laatste voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start is het reeds aangekondigd: de komende periode wordt (extra) aandacht aan de preconceptie gezondheid van toekomstige ouders in de vruchtbare leeftijd besteed. Voor de uitwerking en vormgeving van dit onderwerp is een expertteam ingericht met de taak om een plan van aanpak op te stellen om duurzaam in te zetten op preconceptionele gezondheid. Het plan van aanpak heeft als belangrijkste doel om op verschillende contactmomenten aan mogelijke toekomstige ouders (eerder) de centrale vraag te stellen: ”Wilt u de komende tijd zwanger worden?”. Eén van de acties uit het plan van aanpak was het opstellen van een pledge om preconceptionele gezondheid en deze bestuurlijk te bekrachtigen.  

Pledge preconceptionele gezondheid

In de pledge wordt door partijen uitgesproken dat het van belang is om vroegtijdig te investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid  het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden. Kortom: preconceptionele gezondheid draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid en geeft (toekomstige) ouders handelingsopties in de preconceptionele fase. Het is dan ook preventie bij uitstek.

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

De uitdaging is hoe we met elkaar die optimale preconceptionele gezondheid voor alle (toekomstige) ouders met een kinderwens kunnen bevorderen. Over welke uitdagingen hebben we het dan? Bijvoorbeeld over hoe je mensen met minder ontwikkelde gezondheidsvaardigheden of een mindere beheersing van de Nederlandse taal het beste kan bereiken. Maar ook op welke manier je het gesprek aangaat met (toekomstige) ouders die sociale problematiek ervaren, veel stress ervaren of waar sprake is van een andere kwetsbare situatie. Een ander voorbeeld is het gesprek met mogelijke aanstaande ouders die, op latere leeftijd een kindje krijgen, bewust alleenstaand zijn of die stress op het werk en druk om zwanger te worden vanuit de eigen omgeving ervaart.

Iedereen, zowel in het formele als in het informele netwerk van (toekomstige) ouders, kan hier mee te maken krijgen en heeft hier een rol in. Denk aan het medische domein (en niet alleen de geboortezorg), cliëntenorganisaties, het sociaal domein, gemeenten, verzekeraars maar ook de aanstaande moeders en vaders en hun eigen netwerk (familie, vrienden).

Tijdens de bestuurlijke kick-off bijeenkomst van 25 juni jl. hebben diverse partijen (hieronder benoemd) de pledge omarmd en is daarmee ook het startmoment van de uitwerking van de volgende zes thema’s:

  • Medische zorgvraag (Komt een vrouw/man bij de dokter)
  • Voorlichting anticonceptie en medicatiegebruik
  • Rol bedrijfsarts bij (risicovolle) werksetting
  • Interconceptionele gezondheidszorg
  • Verbinding medisch en sociaal domein
  • Voorlichting in het reguliere (basis) onderwijs

In de tweede helft van dit jaar wordt per thema een set concrete afspraken opgeleverd. In december 2021 wordt het traject afgesloten met een (bestuurlijke) ronde tafel preconceptionele gezondheid.

De pledge is ondertekend door:

ActiZ Jeugd

AJN, Jeugdartsen Nederland

BO Geboortezorg

College Perinatale Zorg

GGD GHOR Nederland

Ineen

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Ministerie van VWS

Nederlands Huisartsen Genootschap

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Vereniging Klinische Genetica Nederland

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Webinar Gezond Zwanger Worden 19 juni: (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Over het webinar Aanmelden Over de sprekers Over het webinar: Het maken van gezonde en bewuste keuzes met betrekking tot...