Facstheets VWS & Patiëntenfederatie Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Overzicht
Home > nieuws > Facstheets VWS & Patiëntenfederatie Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging is een groeimodel afgesproken, om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Deze bepalingen treden per 1 juli 2020 in werking.

Deze juridische factsheet heeft VWS ontwikkeld met daarin een overzicht (met toelichting) van de rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van het medisch dossier.

Voor cliënten heeft de Patiëntenfederatie een factsheet ontwikkeld over hetzelfde onderwerp. Deze kun je hieronder downloaden.

Meer informatie over deze wet en enkele vragen en antwoorden? Ga naar deze pagina.