Facstheets VWS & Patiëntenfederatie Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

1 juli 2020

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging is een groeimodel afgesproken, om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Deze bepalingen treden per 1 juli 2020 in werking.

Deze juridische factsheet heeft VWS ontwikkeld met daarin een overzicht (met toelichting) van de rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van het medisch dossier.

Voor cliënten heeft de Patiëntenfederatie een factsheet ontwikkeld over hetzelfde onderwerp. Deze kun je hieronder downloaden.

Meer informatie over deze wet en enkele vragen en antwoorden? Ga naar deze pagina.


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...