Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

7 januari 2021

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In een dergelijk dashboard worden de gemeten data voor kwaliteitsverbetering zichtbaar worden gemaakt voor de VSV’s en zorgorganisaties. Dit is ondersteunend aan het leer- en verbeterproces.

De werkgroep indicatoren heeft nu bepaald wat de belangrijke criteria zijn om een kwaliteitsdashboard te selecteren. Vanuit het oogpunt van ondersteuning van de VSV’s is het enerzijds aan te bevelen om landelijk één dashboard te hebben. Anderzijds is het ook handig voor een organisatie of VSV om een breder dashboard op maat te hebben waarin ook andere indicatoren zoals capaciteit, medewerkerstevredenheid, financiën e.d. worden vastgelegd. De nieuwe rapportagetool MijnPerined zou doorontwikkeld kunnen worden tot zo’n dashboard.

Klik hier voor de criteria:


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...