Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

7 januari 2021

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In een dergelijk dashboard worden de gemeten data voor kwaliteitsverbetering zichtbaar worden gemaakt voor de VSV’s en zorgorganisaties. Dit is ondersteunend aan het leer- en verbeterproces.

De werkgroep indicatoren heeft nu bepaald wat de belangrijke criteria zijn om een kwaliteitsdashboard te selecteren. Vanuit het oogpunt van ondersteuning van de VSV’s is het enerzijds aan te bevelen om landelijk één dashboard te hebben. Anderzijds is het ook handig voor een organisatie of VSV om een breder dashboard op maat te hebben waarin ook andere indicatoren zoals capaciteit, medewerkerstevredenheid, financiën e.d. worden vastgelegd. De nieuwe rapportagetool MijnPerined zou doorontwikkeld kunnen worden tot zo’n dashboard.

Klik hier voor de criteria:


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...