Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

7 januari 2021

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In een dergelijk dashboard worden de gemeten data voor kwaliteitsverbetering zichtbaar worden gemaakt voor de VSV’s en zorgorganisaties. Dit is ondersteunend aan het leer- en verbeterproces.

De werkgroep indicatoren heeft nu bepaald wat de belangrijke criteria zijn om een kwaliteitsdashboard te selecteren. Vanuit het oogpunt van ondersteuning van de VSV’s is het enerzijds aan te bevelen om landelijk één dashboard te hebben. Anderzijds is het ook handig voor een organisatie of VSV om een breder dashboard op maat te hebben waarin ook andere indicatoren zoals capaciteit, medewerkerstevredenheid, financiën e.d. worden vastgelegd. De nieuwe rapportagetool MijnPerined zou doorontwikkeld kunnen worden tot zo’n dashboard.

Klik hier voor de criteria:


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...