Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

Overzicht
Home > nieuws > Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In een dergelijk dashboard worden de gemeten data voor kwaliteitsverbetering zichtbaar worden gemaakt voor de VSV’s en zorgorganisaties. Dit is ondersteunend aan het leer- en verbeterproces.

De werkgroep indicatoren heeft nu bepaald wat de belangrijke criteria zijn om een kwaliteitsdashboard te selecteren. Vanuit het oogpunt van ondersteuning van de VSV’s is het enerzijds aan te bevelen om landelijk één dashboard te hebben. Anderzijds is het ook handig voor een organisatie of VSV om een breder dashboard op maat te hebben waarin ook andere indicatoren zoals capaciteit, medewerkerstevredenheid, financiën e.d. worden vastgelegd. De nieuwe rapportagetool MijnPerined zou doorontwikkeld kunnen worden tot zo’n dashboard.

Klik hier voor de criteria: