Webinar 4 maart: Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Overzicht
Home > nieuws > Webinar 4 maart: Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart a.s. om 20:00 u ’s avonds organiseert het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed en veelomvattend onderwerp dat eerder verkend is in een webinar met Ank de Jonge, Koos van der Velden en Joel Gijzen. In dit vervolgwebinar verlaten we de theorie en kijken we naar de praktijk: Want hoe werkt dat nu eigenlijk? Die veelbesproken en alom gewenste continuïteit? Hangt dat nu persé van 1 zorgverlener af, of zijn er meerdere varianten denkbaar? Is continuïteit ook vorm te geven door in teams te werken en sámen om de zwangere heen te staan? Wat is het perspectief en de inbreng van de zwangere zelf? En hoe belangrijk is de continuïteit van informatie? Wat hebben we daar nog met elkaar te leren?

Jolijn Betlem bespreekt het met Claudia van Dijk, Maaike van Rijn, Martine Hollander, Koen Deurloo en met Weina Pull ter Gunne.

Uiteraard staat tijdens het webinar de chat open. Je input en vragen zijn van harte welkom. Meld je nu aan!

Over de sprekers:

Claudia van Dijk is vroedvrouw en sinds 10 jaar werkzaam als caseload vroedvrouw bij VIVE, Vroedvrouwen In Verbinding. Claudia is geïnspireerd door ‘positieve gezondheid’ en zoekt met cliënten naar de optimale omstandigheden voor een goede start. Hierbij staat de autonomie en zelfregie van de vrouw centraal.

Maaike van Rijn is nu 10 jaar werkzaam in de 2e lijn in het Haga ziekenhuis als verloskundige. Daarvoor heeft ze in de 1e lijn gewerkt en een aantal jaar in de tropen gewerkt (oa voor Artsen zonder grenzen). Maaike houdt zich intensief bezig met de vraag hoe continuïteit van zorg (verlener) ook in de 2e lijn vormgegeven kan worden.

Martine Hollander is gynaecoloog gespecialiseerd in verloskunde en werkt in het Radboudumc in Nijmegen. Zij is gepromoveerd op zorgvragen die ingaan tegen medisch advies, en traumatisch ervaren bevallingen. Momenteel doet zij onderzoek naar nazorg na traumatische bevallingservaringen en respectful maternity care.

Samen beslissen, de regie bij de moeder leggen én alles bespreekbaar maken: Koen Deurloo is er een groot voorstander van. Hij heeft een specialisatie in verloskunde, geavanceerde echoscopie (gepromoveerd aan de VU Amsterdam) en zorgvragen buiten de VIL. Koen Deurloo werkt als gynaecoloog in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Koen is actief betrokken bij de ontwikkeling van de verloskundezorg in de toekomst: hij werkt mee aan een nieuw te bouwen Vrouw-Kind Centrum en de persoonlijke gezondheidsomgeving Mijnkind.online en kraamvrouwen app HowAboutMom.

Weina Pull ter Gunne, is 15 jaar verloskundige in de eerstelijn. Zij begon in 2006 een eigen praktijk met twee collega’s in Leidsche Rijn. Haar praktijk volgde de groei van de nieuwbouwwijk. Nu werkt zij met tien verloskundigen in twee teams. Weina gaat met de cliënten en hun partner graag op zoek naar de juiste zorg die past bij hun wensen en verwachtingen. In de praktijk biedt zij graag een breed scala aan zorg voor de vrouw naast de reguliere verloskundige zorg, waaronder Centering Pregnancy, alle echo’s en het plaatsen van spiralen.