Terugblik webinar Continuïteit: en nu naar de praktijk!

13 april 2021

Op 4 maart jl. om 20:00 u ’s avonds organiseerde het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed en veelomvattend onderwerp dat eerder verkend is in een webinar met Ank de Jonge, Koos van der Velden en Joel Gijzen. In dit vervolgwebinar heeft Jolijn Betlem met Claudia van Dijk, Maaike van Rijn, Martine Hollander, Koen Deurloo en met Weina Pull ter Gunne gekeken naar de praktijk: Want hoe werkt dat nu eigenlijk? Die veelbesproken en alom gewenste continuïteit? Hangt dat nu persé van 1 zorgverlener af, of zijn er meerdere varianten denkbaar? Is continuïteit ook vorm te geven door in teams te werken en sámen om de zwangere heen te staan? Wat is het perspectief en de inbreng van de zwangere zelf? En hoe belangrijk is de continuïteit van informatie? Wat hebben we daar nog met elkaar te leren?

De antwoorden op de kijkersvragen die gesteld zijn tijdens het webinar vind je onder de terugkijkvideo!

VraagAntwoord
Vinden jullie dat continuïteit van zorgverlener nodig is om continuïteit van zorgverlening te kunnen bieden?  Ja, tot op zekere hoogte wel. Hoe minder betrokken zorgverleners, hoe meer continuïteit van zorgverlener en hoe minder kans op variatie in beleid.
Zijn er voorbeelden van 1e lijnsverloskundigen die onder supervisie geprotocolleerd 2e lijns bevallingen “mogen afmaken”? (die zeg maar medisch worden tijdens bevalling)  In Groningen (UMCG) werken ze met een integraal zorgpad sectio in de anamnese. Zwangeren kunnen daar kiezen voor begeleiding door de 2e lijn of door hun eigen eerstelijns verloskundige binnen een verlengde arm constructie. Op meerdere plaatsen in Nederland is dat ook zo met de indicatie antibiotica profylaxe voor GBS. (In adam is dit al heel lang BD, plaatsindicatie).  In samenwerking met AMC (poli op maat) en OLVG- west worden er ook individueel afgestemde zorgpaden met cliënten en 2e/3e lijn gemaakt.  Dit bij vrouwen die niet vanuit het paradigma van risico-selectie willen worden begeleid, maar enkel interventies verkiezen bij pathologie of vanuit eigen verzoek. En er zijn pilots gaande om meconium houdend vruchtwater af te maken in de 1e lijn.
In hoeverre helpt het vaste aanspreekpunt binnen de maatschap gynaecologie voor de verloskundigenpraktijken ook mee aan de continuïteit van zorgverlener?  Onze ervaring in het Diakonessenhuis is dat dit helpt, vooral door het laagdrempelige en frequente overleg met elkaar (poli op locatie, mail, telefonisch, of via (veilige) app). Hoe minder betrokken zorgverleners, hoe meer continuïteit van zorgverlener en hoe minder kans op variatie in beleid.    
Zijn er suggesties om continuïteit van zorgverlener te borgen in opleidingsziekenhuizen?  Je zou als gynaecologen (of AIOS of klinisch verloskundigen) kunnen proberen om je eigen patiënten zoveel mogelijk zelf te zien, of bijvoorbeeld in DUO’s. Tijdens de partus is dat lastiger te regelen vanwege het dienstensysteem, en is het eigenlijk met name voor een geplande sectio, en soms voor een inleiding, haalbaar.
Zijn er nog meer ervaringen met Medimapp als basis app voor info vz?  Dat zou zeker een mogelijkheid zijn voor de toekomst. Voor nu zijn hier geen initiatieven.
Is er ook de mogelijkheid tot e-consult van de gynaecoloog door de verloskundige? Of is die behoefte er niet, juist door dat de gynaecoloog structureel langskomt?  Op dit moment is dat idd zo, echter dan vaak zonder cliënte erbij. Of de cliënte heeft een consult zonder de verloskundige erbij. Uiteindelijk is het fysieke het fijnst.
Zijn er al ziekenhuizen die CP in de 2e lijn hebben?  In Nijmegen is dit geprobeerd, maar na een jaar aanbieden aan zwangeren was er slechts 1 belangstellende. Niet van de grond gekomen dus. Ook in olvg-west is er een poging gedaan.

Over de sprekers:

Claudia van Dijk is vroedvrouw en sinds 10 jaar werkzaam als caseload vroedvrouw bij VIVE, Vroedvrouwen In Verbinding. Claudia is geïnspireerd door ‘positieve gezondheid’ en zoekt met cliënten naar de optimale omstandigheden voor een goede start. Hierbij staat de autonomie en zelfregie van de vrouw centraal.

Maaike van Rijn is nu 10 jaar werkzaam in de 2e lijn in het Haga ziekenhuis als verloskundige. Daarvoor heeft ze in de 1e lijn gewerkt en een aantal jaar in de tropen gewerkt (oa voor Artsen zonder grenzen). Maaike houdt zich intensief bezig met de vraag hoe continuïteit van zorg (verlener) ook in de 2e lijn vormgegeven kan worden.

Martine Hollander is gynaecoloog gespecialiseerd in verloskunde en werkt in het Radboudumc in Nijmegen. Zij is gepromoveerd op zorgvragen die ingaan tegen medisch advies, en traumatisch ervaren bevallingen. Momenteel doet zij onderzoek naar nazorg na traumatische bevallingservaringen en respectful maternity care.

Samen beslissen, de regie bij de moeder leggen én alles bespreekbaar maken: Koen Deurloo is er een groot voorstander van. Hij heeft een specialisatie in verloskunde, geavanceerde echoscopie (gepromoveerd aan de VU Amsterdam) en zorgvragen buiten de VIL. Koen Deurloo werkt als gynaecoloog in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Koen is actief betrokken bij de ontwikkeling van de verloskundezorg in de toekomst: hij werkt mee aan een nieuw te bouwen Vrouw-Kind Centrum en de persoonlijke gezondheidsomgeving Mijnkind.online en kraamvrouwen app HowAboutMom.

Weina Pull ter Gunne, is 15 jaar verloskundige in de eerstelijn. Zij begon in 2006 een eigen praktijk met twee collega’s in Leidsche Rijn. Haar praktijk volgde de groei van de nieuwbouwwijk. Nu werkt zij met tien verloskundigen in twee teams. Weina gaat met de cliënten en hun partner graag op zoek naar de juiste zorg die past bij hun wensen en verwachtingen. In de praktijk biedt zij graag een breed scala aan zorg voor de vrouw naast de reguliere verloskundige zorg, waaronder Centering Pregnancy, alle echo’s en het plaatsen van spiralen. 


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek