Nieuws Terugblik webinar Continuïteit van...

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

1 januari 2021

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en Ank de Jonge het thema continuïteit van zorg. In het ‘rondetafelgesprek’ werd gekeken naar vragen als wat we onder continuïteit van zorg verstaan, of de implementatie plaatsvindt en wat de barrières zijn om tot uitvoering te kunnen komen.

Het webinar kun je hieronder bekijken. Luisteraars stelden veel vragen via de chat en er ontstond onderling in de chat een levendige discussie. Inmiddels zijn (bijna) alle vragen beantwoord! Je vindt de weergave van de chatvragen en de antwoorden onder de video van het webinar.

Q&A gestelde vragen

Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. We herhalen er hieronder een flink aantal. Ook die vragen die tijdens het webinar nog niet beantwoord konden worden, komen hier aan de orde:

Wat verstaan we onder continuïteit van zorg?Onafgebroken samenhang  in de geboortezorg. Continuïteit van zorg bestaat voor de geboortezorg uit 3 onderdelen: Continuïteit in Persoon (persoonlijke band)Continuiteit in beleid (ZIG, VIL, richtlijnen, zorgpaden etc)Continuïteit in Informatie (dossiervorming)
Wat is logistieke continuïteit?De mogelijkheid dat vervolgbehandeling binnen een redelijke termijn kan aanvangen.
Wat is continuiteit van informatie?Dit is enerzijds het bijhouden van het dossier zodat dossiervorming compleet en naadloos overdraagbaar is. Anderzijds gaat dit punt ook over het belang van eenduidige informatievoorziening richting de client.
Wat is continuiteit in persoon?Continuïteit in persoon houdt in dat een klein team van zorgverleners een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Wat is continuiteit in beleid?Alle betrokken professionals streven hetzelfde behandeldoel na. (bijvoorbeeld MDO)
Kan de zorgverzekeraar hulp bieden om de zorg toch te kunnen continueren bij de gewenste zorgverlener indien er sprake is van zorg buiten de VIL?  De zorgverzekeraar bemiddelt niet actief voor zwangeren die een zorgvraag buiten de VIL hebben. Als zorgverzekeraar heb je geen zicht op wie buiten de VIL zorg levert, ook ziekenhuizen gaan soms mee in wensen van patiënt hierin. Verloskundigen die feitelijk buiten de reguliere standaarden en richtlijnen om werken kunnen zowel gecontracteerd als ongecontracteerd zijn. Als een verzekerde zelf ervoor kiest om zorg bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder af te nemen, dan geldt er een restitutiekorting.    
Is er een tarief voor Centering Pregnancy?  De huidige prestatie en tariefbeschikking verloskunde is gebaseerd op individuele behandelingen waarbij er gemiddelde tarieven gelden voor volledige of gedeeltes van zorg in een bepaalde periode. Centering Pregnancy is een groepsbehandeling. Dit kan uit de reguliere zwangerschapsbegeleiding die voor iedere klant geldt, bekostigd worden.
Is er een tarief voor lange gesprekken die we op de poli op maat voeren?NZa de tarieven voor de gemiddelde begeleiding heeft vastgesteld. Daar vallen dus alle consulten binnen (korte en lange consulten).    
Hoe moeten we de shared care declareren?Monodisciplinaire bekostiging is geen passende bekostiging bij dergelijke initiatieven. Binnen de integrale bekostiging kan men gezamenlijk kiezen hoe men in een regio wil werken en het geld wil verdelen.
Hoe komt het dat zwangeren in Nieuw Zeeland en Canada zo betrokken zijn geraakt? Wat kunnen we daarvan leren? En zijn ze allemaal wel zo betrokken?  Clientorganisaties zijn zeker actiever dan in Nederland en speelden een belangrijke rol bij omwenteling. Vrouwen waren ontevreden met het systeem zoals het was en wilden meer keuzevrijheid en respect. Wat wij kunnen leren is dat we voor grote veranderingen in de geboortezorg samen moeten werken met cliënten en clientorganisaties – als cliënten aangeven dat ze verandering willen kan er iets gebeuren.
Is er een relatie tussen caseload en continuiteit van zorg?  Waar de caseload lager is, is continuiteit van zorg in persoon makkelijker te leveren.

Lees ook

25 april 2022
Zorgstandaard

Webinar: Op naar de ZIG 2.0!

In het najaar van 2021 heeft het CPZ de evaluatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gepubliceerd. Dit is een belangrijke...
9 maart 2022
Zorgstandaard

Op weg naar de ZIG 2.0

Mooie podcast over de uitdagingen, de evaluatie en de vernieuwingen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg met Jolijn Betlem
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.