Nieuws Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïn...

Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

28 april 2022

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK

Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de zorg aan zwangere vrouwen zorgaanbieders nog maar één keer hoeven te melden bij GGD GHOR Nederland. Het opnieuw melden na 30 dagen vervalt. De 7 dagen termijn voor het melden van een nieuwe patiënt was al eerder vervallen. De declaratie van zorgkosten loopt nog steeds via de onverzekerden regeling van het CAK.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt samen met VWS en zorgverzekeraars aan een uitvoeringscontract voor de zorg Oekraïense vluchtelingen (zie Kamerbrief 20 april 2022). Dat uitvoeringscontract zal waar mogelijk gelijk zijn aan de Regeling Medische Zorg Asielzoekers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het zal nog zeker zes weken duren voordat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd, zo heeft VWS aangegeven.


Lees ook

24 augustus 2022
Vluchtelingen

Declareren verleende zorg aan ontheemden uit Oekraïne

Hoe declareer je zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne? Dat is nog best een zoektocht. Er zijn kortgezegd drie routes om...
14 juli 2022
Vluchtelingen

Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli a.s. is de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Dit houdt in...
12 juli 2022
Vluchtelingen

Folder beschikbaar in het Oekraïens: Welke zorg krijgt u in Nederland als u zwanger bent?

Update: de folder is nu ook als drukwerkbestand beschikbaar! Voor Oekraïense vluchtelingen is een folder ontwikkeld over de Nederlandse geboortezorg....