Nieuws Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïn...

Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

28 april 2022

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK

Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de zorg aan zwangere vrouwen zorgaanbieders nog maar één keer hoeven te melden bij GGD GHOR Nederland. Het opnieuw melden na 30 dagen vervalt. De 7 dagen termijn voor het melden van een nieuwe patiënt was al eerder vervallen. De declaratie van zorgkosten loopt nog steeds via de onverzekerden regeling van het CAK.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt samen met VWS en zorgverzekeraars aan een uitvoeringscontract voor de zorg Oekraïense vluchtelingen (zie Kamerbrief 20 april 2022). Dat uitvoeringscontract zal waar mogelijk gelijk zijn aan de Regeling Medische Zorg Asielzoekers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het zal nog zeker zes weken duren voordat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd, zo heeft VWS aangegeven.


Lees ook

25 april 2022
Vluchtelingen

Kabinet besluit over onderwijs en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd....
22 april 2022
Vluchtelingen

Wijzigingen subsidieregeling zorg onverzekerden

Per 1 maart 2022 heeft het CAK een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden...
12 april 2022
Vluchtelingen

Oproep: professionals die willen meedenken over of starten met een Centering-aanbod voor Oekraïense vluchtelingen

CenteringZorg is op zoek naar professionals die met hen willen meedenken over een Centering-aanbod voor Oekraïense vluchtelingen of professionals die...