Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

28 april 2022

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK

Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de zorg aan zwangere vrouwen zorgaanbieders nog maar één keer hoeven te melden bij GGD GHOR Nederland. Het opnieuw melden na 30 dagen vervalt. De 7 dagen termijn voor het melden van een nieuwe patiënt was al eerder vervallen. De declaratie van zorgkosten loopt nog steeds via de onverzekerden regeling van het CAK.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt samen met VWS en zorgverzekeraars aan een uitvoeringscontract voor de zorg Oekraïense vluchtelingen (zie Kamerbrief 20 april 2022). Dat uitvoeringscontract zal waar mogelijk gelijk zijn aan de Regeling Medische Zorg Asielzoekers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het zal nog zeker zes weken duren voordat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd, zo heeft VWS aangegeven.


Lees ook

24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...
5 april 2023
Preventie

Webinar ‘Als je elkaars taal niet spreekt’

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseerden wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...