Tips voor informele tolken in de zorg

31 maart 2022

Er is een tekort aan tolken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden dan ook veel Oekraïens sprekende Nederlanders ingezet als tolk voor zorg, opvang en onderwijs. Alle hulp is welkom gezien het tekort. Maar tolken is wel een vak met een eigen gedragscode. Om de informele tolken te helpen heeft het Kennisinstituut voor tolken en vertalers een poster ontwikkeld met tips voor informele tolken. De basics van de gedragscode voor tolken worden daarop gedeeld.

Daarnaast deelt Simone Goosens (campagneleider tolken terug in de zorg) nog enkele tips voor tolken in de zorg:

* als het om een complexe of gevoelige zorgvraag gaat, schakel dan in lijn met de Kwaliteitsnorm tolkgebruik toch een beëdigde tolk in.
* laat een minderjarige niet tolken in de zorg tenzij het echt niet anders kan.
* in onze handreiking zoschakeltueentolkin.nl lees je meer over waarom, wanneer en hoe je een tolk in schakelt.


Lees ook

24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...
5 april 2023
Preventie

Webinar ‘Als je elkaars taal niet spreekt’

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseerden wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...