Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen Vroegsignalering en interventies

Vroegsignalering en interventies

Bij een kansrijke start zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente.  Als zorgprofessionals en gemeenten samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n “lokale coalitie” werken gemeenten en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen samen. Het vraagt om afstemming tussen zorgverleners in de geboortezorg en bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdzorg, welzijnswerk, ggz- en wijkteammedewerkers. Maar ook met schuldhulpverlening (armoedebeleid van de gemeente). De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start kunnen krijgen. Het programma kent drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte (tot leeftijd van 2 jaar).  

De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten.  Er zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om gemeenten hierbij te ondersteunen.  Deze vind je op deze pagina.  Voor zover wenselijk heeft het CPZ deze voorzien van een toelichting of zijn aangepast (voornamelijk qua taal), zodat deze ook voor de zorgverleners in de geboortezorg beter toegankelijk zijn.   Je vindt op dit onderdeel voornamelijk hulpmiddelen om in kaart te brengen welke problematiek in jouw regio heeft meest urgent is om de juiste aanpak te kunnen bepalen. Interventies en praktijkvoorbeelden etc. vind je onder  Aan de slag.  

Definiëren kwetsbare zwangerenBevat een definitie van kwetsbaarheid vanuit Rotterdam, een overzicht van screeningsinstrumenten. 
Gebruik van cijfersBevat hulpmiddelen om de problematiek in je regio in kaart te brengen. 
Waar staan we in de samenwerking bevat een hulpmiddel dat in kaart brengt wat er in jouw regio al gebeurt in de eerste 1000 dagen van een kind.  
AnalysetoolBevat een hulpmiddel dat in kaart brengt wat er in jouw regio al gebeurt in de eerste 1000 dagen van een kind.
Keuze voor interventiesBevat hulpmiddelen om interventies te kunnen bepalen.
Interactieve kaart Sociale verloskundeGeeft inzicht in o.a. in welke regio’s welke VSV’s, aanwezig zijn (met verwijzing naar contactgevens). 
Gemeentelijke organisatieGeeft inzicht in “hoe het in de gemeente werkt”.
FinancieringGeeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen om projecten te kunnen realiseren.