Nieuwsberichten

Filter op:

3 mei 2024
Actueel/nieuws

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Inmiddels is het onderzoek gesloten. Het was tot 26 mei mogelijk om deel te nemen. Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat...
7 april 2024
Actueel/nieuws

LPZ NICU dashboard is Live!

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9 NICU centra in Nederland gewerkt aan het inzichtelijk maken van...
20 maart 2024
Actueel/nieuws

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies en wat kan het opleveren? Een pleidooi voor het werken...
15 maart 2024
Webinar

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart 16.00 uur organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies en wat kan het opleveren? In onze studio...
6 maart 2024
Agenda

Webinar ‘Toekomstbestendige Geboortezorg’ door Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte ZW Nederland

Op dinsdag 12 maart a.s. organiseert het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland i.s.m. met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest Nederland een webinar waarin capaciteit(smanagement) binnen de...
18 december 2023
Actueel/nieuws

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In deze wijziging staat dat de grens van kraamzorg van tien...
15 december 2023
Beleid

Geboortezorg in regiobeelden

27 november 2023

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar van 2021 is er in het kader van de verbeteraanpak...
5 juli 2023
Actueel/nieuws

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.
29 juni 2023

Nieuwe functionaliteit in LPZ geboortezorgdashboard: Registreren van weigeringen

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijnsverloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij met een cliënt niet terecht kunnen in een (voorkeurs)ziekenhuis voor...