Leren (en) verbeteren: hoe doe je dat? 

Leren (en) verbeteren heeft te maken met werken aan kwaliteit: door regelmatig kritisch naar je eigen handelen te kijken (zowel als individuele zorgverleners alsook als VSV of IGO) krijg je inzicht in wat goed gaat en wat wellicht niet zo goed gaat en wat je hieraan eventueel kunt verbeteren. Door dit systematisch te doen kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Dit proces gaat niet vanzelf, maar kun je met elkaar leren.  

Zo’n kwaliteitscyclus kan op verschillende onderwerpen ingericht worden, afhankelijk van bijvoorbeeld de fase waarin een VSV of IGO zich bevindt of focus van een samenwerkingsverband.  

Zo kun je denken aan het verbeteren van zorginhoudelijke zaken op basis van  kwaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld op basis van gegevens uit de perinatale audit, MijnPerined of de Landelijke indicatoren set integrale geboortezorg. Tevens kunnen verzamelde gegevens over  cliëntervaringen als basis van een kwaliteitscyclus dienen. Maar ook een kunnen  zorgprocessen regelmatig geëvalueerd worden (bv het regelmatig updaten van protocollen of zorgpaden, of aan de hand van een (transmurale) VIM melding of naar aanleiding van een klachtafhandeling). Tenslotte kunnen ook  organisatorische zaken (zoals bv beleidsplan of documentbeheer) regelmatig geëvalueerd worden aan de hand van een kwaliteitscyclus.  
Denk hierbij niet te groot: binnen een VSV kunnen tegelijkertijd op verschillende onderdelen, uitgevoerd door verschillende mensen, kwaliteitscycli plaatsvinden.  

In het menuonderdeel Veiligheid lees je hoe je naast omgaan met (bijna) incidenten, calamiteiten en klachten hoe je deze kunt gebruiken om te leren (en) verbeteren.  

In het menuonderdeel Uitkomstgerichte Zorg lees je hoe uitkomsten (ervaringen van cliënten,  gezondheidsuitkomsten) niet alleen in de spreekkamer kunt gebruiken, maar ook om te leren (en) verbeteren.  

ZonMw heeft een programmalijn Leren en Verbeteren. Op deze pagina op de website van ZonMw vind je allerlei informatie over hoe andere sectoren in de zorg bezig zijn met dit onderwerp.  Zo ook de SWING-studie en het Actieonderzoek Uitkomst Gestuurde Geboortezorg, twee geboortezorg-projecten die binnen dit programma lopen.