Wat houdt leren en verbeteren in?

Regelmatig reflecteren op je eigen handelen is een hulpmiddel in het kader van leren en verbeteren. Doel van een dergelijke evaluatie is om op basis van verzamelde gegevens met elkaar te bepalen waar verbeterd kan worden en hoe deze verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om uiteindelijk kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Door dit regelmatig te herhalen, aan de hand van een kwaliteitscyclus zoals bijvoorbeeld de Cirkel van Deming (PDCA-cyclus), blijven voorgenomen verbeteringen voortdurend onder de aandacht van alle deelnemers van een VSV of IGO. Zo kan kwaliteitsverbetering geborgd worden.  

Een kwaliteitscyclus kan op verschillende onderwerpen ingericht worden, afhankelijk van bijvoorbeeld de fase waarin een VSV of IGO zich bevindt of focus van een samenwerkingsverband. 

In deze wegwijzer ligt de focus op het regelmatig reflecteren aan de hand van kwaliteitsindicatoren, of cliëntervaringen en uitkomstgerichte zorg.