Professionaliteit als individu 

Als zorgverlener zet je je kennis en vaardigheden en inzichten die je tijdens je opleiding en werk hebt opgedaan, in voor een goede zorg aan de cliënten. Daarvoor is het nodig dat je de ruimte en het vertrouwen krijgt om je verantwoordelijkheid te dragen. Je dient te laten zien dat je dat vertrouwen waard bent: je laat zien dat je professioneel bent. Je pakt je professionele verantwoordelijkheid op om te zorgen dat cliënten goede zorg krijgen. Je staat open voor zorgbehoeften van cliënten en gaat met hen samen na hoe zij het beste geholpen kan worden. Je bent je bewust van je eigen grenzen qua bekwaamheid en vraagt tijdig intercollegiaal overleg of advies en of verwijst. Dat zal vaak volgens richtlijnen of protocollen gaan, maar soms is het nodig om daarvan af te wijken. 

Bij individuele professionaliteit hoort dat je bereid bent om verantwoording af te leggen voor keuzes die je bijvoorbeeld gemaakt hebt. Hiervoor is het belangrijk dat je regelmatig stilstaat bij wat je doet en wat je gedaan hebt. Regelmatig reflecteren op je eigen handelen maakt dat je continue blijft leren en verbeteren.