Kwaliteitscyclus

In de gezondheidszorg wordt vaak gerefereerd aan de cirkel van Deming als je het hebt over een kwaliteitscyclus.  
De vier activiteiten in de cirkel van Deming zijn Plan – Do – Check – Act (daarom wordt in de praktijk vaak gesproken over de PDCA-cyclus). Aan de hand van deze vier stappen kan je binnen je VSV of IGO je eigen werkwijze beoordelen en verbeteren op een bepaald onderwerp.  

Er zijn verschillende methodieken, vaak gebaseerd op de PDCA-cyclus die behulpzaam kunnen zijn bij het toepassen van de kwaliteitscyclus. Zie praktijkvoorbeelden