Waarom leren (en) verbeteren

Leren (en) verbeteren heeft te maken met werken aan kwaliteit: door regelmatig kritisch naar je eigen handelen te kijken (zowel als individuele zorgverleners alsook als VSV of IGO) krijg je inzicht in wat goed gaat en wat wellicht niet zo goed gaat en wat je hieraan eventueel kunt verbeteren. Door dit systematisch te doen kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Dit proces gaat niet vanzelf, maar kun je met elkaar leren.  

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is namelijk dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren zullen deze uitkomsten centraal moeten staan. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende uitkomsten en processen regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokken zorgverleners. In het Toetsingskader Integrale geboortezorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staan hiervoor toetsingscriteria vermeld. 

Behalve voor verbetering van de zorg binnen een VSV, bijvoorbeeld aan de hand van spiegelinformatie in MijnPerined, kunnen uitkomsten ook gebruikt worden in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog. Aan de hand van waardegedreven geboortezorg, kunnen zwangeren en (pas) bevallen vrouwen bijvoorbeeld beter inzicht krijgen in de voor hen belangrijke keuzes tijdens en na de zwangerschap, zodat zij geïnformeerd kunnen beslissen over de zorg voor zichzelf en haar (ongeboren) kind.

Ook het Hoofdlijnenakkoord van de Federatie van Medisch specialisten met het ministerie van VWS beschrijft de ambitie om uitkomsten van zorg te gebruiken voor o.a. “het bevorderen en ondersteunen van het lerend vermogen van zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en verzorgenden) en instellingen door benchmarking en het verstrekken van keuze-informatie voor patiënten ten behoeve van de keuze voor de spreekkamer (welke) en de keuze in de spreekkamer”  

Leren (en) verbeteren is ook heel inspirerend. Het kan heel stimulerend zijn om met elkaar te werken aan kwaliteit. Het is ook ondersteunend bij het elkaar leren kennen doordat je met elkaar in gesprek zult moeten gaan over wat belangrijk is bij leren (en) verbeteren. Dit zorgt weer voor meer onderling vertrouwen, wat weer helpt om de samenwerking te verbeteren.  Win-win!  
Zorg er echter wel voor dat je de lat in het begin niet te hoog legt: begin klein en vier je successen. Dan kan het inspirerend werken! 

Het Verloskundig Baken heeft een podcast gemaakt over kwaliteit. Hierin praten zij met Jan Kremer over kwaliteit. Een inspirerende podcast waarin ingegaan wordt op allerlei aspecten van kwaliteit. Een aanrader als je je wilt oriënteren op hoe je kunt leren en verbeteren.