Verbeterplan

Het VSV zou de volgende punten op kunnen nemen in het verbeterplan. Allereerst is het belangrijk om te kijken of de gegevens betrouwbaar zijn. Vragen die je je hierbij kunt stellen zijn: 

  • Zijn de data compleet? 
  • Zijn de gegevens goed ingevoerd? 
  • Voert iedereen op dezelfde wijze de gegevens in? 

Indien de data betrouwbaar zijn, kan vervolgens gekeken worden naar het huidige handelen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: 

  • Hoe kunnen we onze huidige werkwijze veranderen?  
  • Zijn er best practices? Het VSV zou bijvoorbeeld eens kunnen spreken met een VSV waarbij het percentage sectio’s lager ligt dan het landelijke gemiddelde: wat kunnen wij van hen leren? Wat doen zij anders dan wij? Hoe zien hun zorgpaden eruit? 
  • Hoe ziet onze huidige zorgpaden eruit?  
  • Zijn er afspraken, werkwijzen etc. in het zorgpad die aanpassen verdienen?  
  • Waar liggen risico’s binnen ons VSV?  

Indien het zorgpad moet worden aangepast zullen de nieuwe afspraken bij alle betrokken zorgverleners onder de aandacht gebracht worden. De nieuwe werkwijze zal regelmatig in bijeenkomsten van het VSV aan de orde dienen te komen om tijdig problemen waartegen aangelopen wordt te kunnen bespreken (en eventueel oplossen). Ook deze evaluatiemomenten worden opgenomen in het Verbeterplan, evenals het moment van bepalen of de geformuleerde doelstelling ook daadwerkelijk behaald is.  

Zie ook 
Stappenplan Leren en Verbeteren 
Sjabloon voor Verbeterplan
Sjabloon PDCA-cyclus