Handreikingen 

Er zijn verschillende handreikingen geschreven die zorgverleners in de geboortezorg kunnen helpen om zorg voor kwetsbare zwangeren te optimaliseren. 

Handreiking KNOV kwetsbare zwangere
Handreiking kwetsbare zwangeren Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 
Checklist Basisprincipes lokale coalities 
Themadocument Gezonde en kansrijke start