Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden incidentmelden

Praktijkvoorbeelden incidentmelden Om de kwaliteit van zorg te verbeteren in de hele keten van VSV Haga Juliana Geboortecentrum heeft het…
Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden kwaliteitsbeleid VSV’s

Praktijkvoorbeelden kwaliteitsbeleid VSV’s Kwaliteitsbeleid Kwaliteitscyclus HJGCDe kwaliteitscyclus van het HJGC is ontwikkeld om de veranderingen t.a.v. inhoud van zorg en organisatie goed door te kunnen…
Praktijkvoorbeeld

Kwaliteit- en veiligheidsplan Qocon

Beleidsplan kwaliteit en veiligheid Qocon Dit beleidsplan beschrijft de tactische en operationele uitwerking van de gewenste kwaliteit en veiligheid voor…
Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld kwaliteits(jaar)plan in excell-invulsheet

Voorbeeld kwaliteits(jaar)plan in excell-invulsheet De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft een aantal taken die bij het interprofessionele geboortezorgteam dan wel VSV…
Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het Stappenplan…
Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld van een Perinatale audit als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Voorbeeld van een Perinatale audit als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Voorbeeld perinatale audit Voorbeeld van een perinatale audit ontwikkeld voor…