Home Praktijkvoorbeelden Kwaliteit

Praktijkvoorbeelden

Kan ik je helpen?

Praktijkvoorbeelden incidentmelden

Praktijkvoorbeelden incidentmelden Om de kwaliteit van zorg te verbeteren in de hele keten van VSV Haga Juliana Geboortecentrum heeft het…

lees meer

Praktijkvoorbelden kwaliteitsbeleid VSV’s

Praktijkvoorbelden kwaliteitsbeleid VSV’s Kwaliteitsbeleid Kwaliteitscyclus HJGCDe kwaliteitscyclus van het HJGC is ontwikkeld om de veranderingen t.a.v. inhoud van zorg en organisatie goed door te kunnen…

lees meer

Kwaliteit- en veiligheidsplan Qocon

Beleidsplan kwaliteit en veiligheid Qocon Dit beleidsplan beschrijft de tactische en operationele uitwerking van de gewenste kwaliteit en veiligheid voor…

lees meer

Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Voorbeeld van een PDCA cyclus als onderdeel van het Stappenplan…

lees meer