Beleidsplan kwaliteit en veiligheid Qocon

Dit beleidsplan beschrijft de tactische en operationele uitwerking van de gewenste kwaliteit en veiligheid voor de integrale geboortezorg van Qocon. Het beleidsplan staat stil bij de afgesproken kwaliteitsprincipes en beschrijft de kwaliteitsprogramma’s voor het jaar 2019. Om de gewenste kwaliteit en veiligheid te kunnen meten zijn prestatieindicatoren en activiteiten benoemd. De realisatie van de indicatoren komt tot uitdrukking in de kwartaalrapportage van Qocon.