Voorbeeld kwaliteits(jaar)plan in excell-invulsheet

De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft een aantal taken die bij het interprofessionele geboortezorgteam dan wel VSV belegd zijn. Deze onderdelen komen veelal ook terug in het kwaliteitsbeleid dat vormgegeven moet worden. In dit excell invul document staan de verschillende onderdelen benoemd met daarbij de onderdelen gekoppeld aan de kwaliteitscyclus. Dit document kan een basis vormen voor beleids- dan wel jaarverslagen/plannen van een VSV.