Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

Nieuwsbrief mei – Kansrijke Start – Samenwerken geeft perspectief

In deze nieuwsbrief licht Judith Bokhove, wethouder van Rotterdam, haar rol als lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start toe…

lees meer
 • Actueel

VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG

Donderdag 28 mei jl vond de eerste digitale VSV Bestuurdersbijeenkomst plaats over het thema Zorgstandaard Integrale Geboortezorg(ZIG). Senior beleidsmedewerkers Marleen…

lees meer
 • Actueel

Voortgang 13-weken-echo en invloed op NZA regelgeving

Onlangs werd duidelijk dat de 13-weken echo niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, zie ook de brief met bijlage…

lees meer
 • Actueel

NZa: tarieven geboortezorg en technische aanpassingen

NZa publiceert op haar website regelmatig nieuwe informatie over tarieven en aanpassingen. Niet alles wordt opgenomen in regelgeving. Soms worden…

lees meer
 • Actueel

Online zorg voor Eritrese zwangeren

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase starten vanaf eind juni met online Centering-groepen voor Eritrese zwangeren en moeders…

lees meer
 • Actueel

Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) Publicatie2020 is gestart door het ZIB-centrum bij Nictiz. Deze ZIB’s worden gebruikt voor digitale…

lees meer
 • Actueel

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

veel gestelde vragen voor zwangeren Voor specifieke informatie voor de zwangere zelf kun je het best verwijzen naar https://allesoverzwanger.nl/

lees meer
 • Actueel

Zwangerschap en Corona voor laaggeletterden

Begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevallen in Corona-tijden voor laaggeletterden van Pharos, KNOV, NVOG en CPZ. Deze pagina is inmiddels…

lees meer
 • Actueel

De tool Klantroutes Kansrijke Start is live!

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor…

lees meer
 • Actueel

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start met VIPP Babyconnect

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen. Na de toekenning van de VIPP…

lees meer
 • Actueel

Veelgestelde vragen rondom coronavirus door de NZa beantwoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een pagina ingericht waarop antwoord wordt gegeven op vragen rondom het coranavirus voor de geboortezorg.…

lees meer
 • Actueel

Prenataal huisbezoek en de kwetsbare zwangere

Corona: Het prenataal huisbezoek wordt nu gemist In deze tijden van Corona wordt de intake door kraamverzorg in veel gevallen…

lees meer
 • Actueel

Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat…

lees meer
 • Actueel

Nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit

De nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit 2020 is een feit. Deze bouwt voort op de Handreiking die in 2017 is verschenen…

lees meer
 • Actueel

Verruiming geboortezorgmaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de geboortezorgpartijen gekeken naar mogelijke verruimingen binnen…

lees meer
 • Actueel

Jolijn Betlem, programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) bij het CPZ

Sinds 1 mei is Jolijn Betlem de nieuwe programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). En dat is heel bijzonder, want tot…

lees meer
 • Actueel

Etalageprojecten gezocht

De komende periode zal het Fonds Gezond Geboren zich richten op preventie en behandeling van vroeggeboorte. Denk hierbij aan wetenschappelijk…

lees meer
 • Actueel

Elektronische gegevensdeling in de zorg

VWS is druk in de voorbereiding met de wetgeving rondom digitale gegevensuitwisseling. Hiervoor ontwikkelden ze een nieuwe site waarop het programma staat.  Op…

lees meer
 • Actueel

Nieuwsbrief april Kansrijke Start – Kansrijke Start tijdens de coronacrisis

In deze nieuwsbrief staat de huidige stand van het aantal gemeenten vermeld die zich hebben aangemeld om tot een lokale…

lees meer

Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

In de huidige coronatijd komt de vraag op of besluitvorming binnen VSV’s en IGO’s al dan niet digitaal kan. Aanleiding…

lees meer

Gehoorscreening weer van start

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk…

lees meer

Bijeenkomsten tijdens corona

Voor het houden van bijeenkomsten adviseert het CPZ om de landelijke richtlijnen aan te houden, zoals vermeld in de factsheet…

lees meer

Update psychische druk zorgprofessionals

Artsen en zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Iedereen wil patiënten zo goed mogelijk helpen, maar we weten nog niet…

lees meer

Groepsgewijze online zwangerschapsbegeleiding in COVID-19 tijd

Stichting Centering Nederland heeft een gratis workshop ontwikkeld voor verloskundigen en kraamzorgorganisaties die tijdens de COVID-19-tijd online zwangerschapsbegeleiding willen bieden…

lees meer

Voorstel reductie indicatorenset

De werkgroep indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle betrokken partijen[1] zitting hebben, heeft een voorstel voor een sterk gereduceerde indicatorenset Integrale…

lees meer

Update beschermende middelen: Niet voorhanden? Meld je bij inspectie

Het is van belang dat, als er volgens de RIVM-richtlijnen zorg moet worden verleend maar geen passende beschermingsmiddelen voorhanden zijn,…

lees meer

Monitor integrale bekostiging naar 1 september 2020

Het RIVM heeft richting VWS het verzoek gedaan tot een beperkte uitstel van de monitor integrale bekostiging. Hiervoor zijn verschillende…

lees meer

Startbudgetten toegekend voor Praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap

Na beoordeling van motivatiebrieven heeft ZonMw aan 14 samenwerkingsverbanden startbudgetten toegekend voor Praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap. Samenwerkingsverbanden stellen met dit budget…

lees meer

Animatie corona in begrijpelijke taal

Voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven is de informatie over het coronavirus…

lees meer

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de…

lees meer

Gevolgen van het coronavirus voor het stimuleringsprogramma Kansrijke Start

De meeste bijeenkomsten van lokale coalities rondom Kansrijke Start zullen de komende periode niet doorgaan. Veel organisaties zijn druk bezig…

lees meer

Migranten in Nederland: geboortezorg tijdens de COVID-19 pandemie

Onderstaande informatie en adviezen zijn afkomstig van de werkgroep Geboortezorg Asielzoekers (COA, GGD, KNOV, NVOG, GZA) Zoals eerder bekend is…

lees meer

Handleiding Online Centering

Voor verloskundigen die Centering geschoold zijn, ontwikkelde Stichting Centering een handleiding, zodat verloskundigen hun Centering-groepen-online kunnen voortzetten. Overal in het…

lees meer

Richtlijn JGZ Covid-19

Met oa informatie over hielprik en gehoorscreening Op https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/beleid-jgz/ vind je aanvullende informatie. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus

Het ministerie van VWS is op korte termijn op zoek naar creatieve oplossingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en…

lees meer

Update beschermende middelen

In de stand-van-zaken brief van de minister over COVID-19 van 7 april jl wordt o.a. over persoonlijke beschermende middelen gesproken.…

lees meer

Stoppen met roken en Corona

Zwangere vrouwen en ouders kunnen zich momenteel zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun (ongeboren) kind. Ze…

lees meer

Testbeleid Corona voor verloskundigen en kraamzorg

Aanvulling op eerder bericht: Inmiddels is richtlijn testbeleid voor verloskundigen en kraamzorg gepubliceerd: Bij een medewerker met symptomen van COVID-19…

lees meer

Uitstel deadline subsidietrajecten ZONMw

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft grote invloed op de samenleving en treft ons allemaal. Graag brengen wij je…

lees meer

Financiële steun beschikbaar voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis.

Wanneer zorgaanbieders inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op…

lees meer

Uurtarieven kraamzorgaanbieders tijdelijk verhoogd

De zorgverzekeraars hebben besloten om de tarieven voor kraamzorgorganisaties tijdelijk te verhogen. De coronacrisis vereist extra maatregelen bij de verzorging…

lees meer

BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke…

lees meer

Beveiligde website voor delen cliëntgegevens in de geboortezorg

Het delen van zorggegevens tussen zorgverleners onder de huidige bijzondere omstandigheden blijkt niet eenvoudig. Daarom stelt stichting CareCodex vanaf vandaag een beveiligde website…

lees meer

Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan…

lees meer

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 3 april 2020 Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 3 april 2020).…

lees meer

Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds…

lees meer

Overzicht VSV's 2020

Op deze landkaart vind je een overzicht van de VSV’s in Nederland. Door de VSV aan te klikken lees je…

lees meer

Corona-informatie voor laaggeletterden

Handzaam product van Pharos. Speciaal voor laaggeletterden en anderstaligen. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Zwangerschap & Corona: consult en bevalling: moet dat nu alleen?

KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor…

lees meer

Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te…

lees meer

Flowchart aangepast beleid neonaat

Beleid neonaat bij zwangere vrouw met mogelijke SARS-CoV-2 (Corona) infectie is aangescherpt. Je vindt de aangepaste flowchart site van de…

lees meer

Tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hielprik gaat door

Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit duurt in elk…

lees meer

Poliklinische bevallen in tijden van Corona: lokale afspraken

NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18/03/2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om…

lees meer

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd…

lees meer

Herziene flowchart zwangerschap en baring Covid-19

Update 18 maart 2020 De herziene Flowchart SARS-CoV-2 beleid tijdens de zwangerschap en baring is opgesteld door de NVOG, NVK…

lees meer

Geboortezorgpartijen: Flowchart Perinataal Beleid en Covid-19

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen,…

lees meer

RCOG-richtlijn Coronavirus (NVOG, KNOV, NVK, RIVM)

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de…

lees meer

Zo werken we schoon

Instructiekaart NHG tbv Covid-19 meer nieuws op de Corona themapagina

lees meer

KNOV en Covid-19: meer telefonisch consult en minder controles in de praktijk

De KNOV voert nauw overleg met alle partners. Verbinden in de regio is van groot belang. Voor verloskundigen is het…

lees meer

Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV – ROAZ noodzakelijk

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van…

lees meer

Nieuwsbrief maart Kansrijke Start – Een andere wending

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de coronacrisis. Via het Kennisnetgeboortezorg is een overzicht van veelgestelde vragen beschikbaar en…

lees meer

update Corona 14 maart: haak aan bij ROAZ en GGD in regio

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking…

lees meer

Het bijzondere en persoonlijke verhaal van Katja van Groesen

Een interview in Flair met Katja van Groesen, verloskundige en voorzitter van de stichting Centering, over het verlies van haar…

lees meer

Themabijeenkomst Digitale gegevensuitwisseling: werk aan de winkel!

Dinsdag 10 maart 2020 organiseerde het CPZ een themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling. Ondanks de dreiging van het coronavirus was de opkomst groot. In twee uur tijd werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

lees meer

VIPP Babyconnect on tour

Om met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan de slag te gaan is het mogelijk om gebruik te maken van…

lees meer

Focusgroep Kansrijke Ontmoetingen

Op 2 maart organiseerden Anne-Katrien Ausems (CPZ) samen met Jolanda Liebregts (KNOV) een focusgroep Kansrijke Ontmoetingen. Aan deze focusgroep namen…

lees meer

Conferentie Samen verder met Kansrijke Start: het beeldverslag en de presentaties

Op 6 februari heeft VWS in samenwerking met Pharos en het CPZ de landelijke conferentie Kansrijke Start georganiseerd. Het plenaire…

lees meer

Alcoholvrij zwanger

Trimbos heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een gratis online cursus (door)ontwikkeld voor alle zwangere vrouwen die meer willen…

lees meer

informatie Coronavirus

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren…

lees meer

Politieke monitor integrale geboortezorg

De belangrijkste politieke bewegingen op het gebied van integrale geboortezorg houden wij bij via onze politieke monitor. Je vindt hier…

lees meer

Ben je op zoek naar hoe je kwetsbare ouders beter kunt bereiken?

Onderzoeksbureau AEF zoekt respondenten. Houdt het jou ook bezig hoe we kwetsbare ouders beter kunnen bereiken? Onderzoeksbureau AEF en gedragsontwerpbureau…

lees meer

Wil je ook werken met de 3 goede vragen?

Binnen de zorg is al veel aandacht voor shared decision making, oftewel Samen Beslissen. Zowel zorginstellingen als patiëntenorganisaties hebben het…

lees meer

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en Evaluatie Integrale Bekostiging (IB) 2020

In 2020 worden diverse belangrijke evaluaties gehouden. Zo hebben we de Actualisatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en een evaluatie Bekostigingsstructuren. Wie…

lees meer

ZonMW lanceert website kansrijke start

ZonMW draagt met kennis uit verschillende onderzoeksprogramma’s bij aan de doelen van dit actieprogramma. Op de website van ZonMW is een…

lees meer

Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in…

lees meer

Nieuwe publicatie Centering

Twee weken geleden is tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start het boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar…

lees meer

Nieuwe animatie informeert ouders over derdehands rook

Om te voorkomen dat kinderen meeroken, houden steeds meer ouders hun huis rookvrij. Wat ouders echter vaak niet weten, is…

lees meer

Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari 2020 vond de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. De rijtuigenloods vulde zich met maar…

lees meer

Nieuwsbrief februari – Samen verder met Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een geslaagde dag tijdens de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op…

lees meer

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle…

lees meer

De 8 aandachtspunten over aansprakelijkheid voor VSV’s

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken…

lees meer

Hoe zit het met…VIPP's en gegevensuitwisseling?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling en de VIPP’s? In de nieuwsbrief Gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2020 is uit!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op 6 februari in de Rijtuigenloods in…

lees meer

Bitterballenborrel CPZ

Beleidsmedewerkers in de geboortezorg hieven het glas op 2020; een belangrijk en enerverend geboortezorgjaar: Voor het komende jaar staan een…

lees meer

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

Graag nodigen we je uit voor het symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13…

lees meer

Best gelezen berichten in 2019 van CPZ

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg? Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en…

lees meer

Verloskunde in transitie

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 17 december jl (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536) verscheen het artikel ‘Verloskunde in…

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen ZonMw: Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. Doel van de…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg

Den Haag, 18 dec 2019. 4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis…

lees meer

Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Een van de afspraken die is vastgelegd in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is dat een VSV organiseert dat er een…

lees meer

Tweede subsidieronde digitale gegevensuitwisseling start 1 februari 2020

Begin 2020 start er weer een nieuwe subsidieaanvraagronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in je regio. In deze ronde, die…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start december 2019

De nieuwe nieuwsbrief Kansrijke Start van VWS is uit! Met aandacht voor de voortgangsrapportage Kansrijke Start die deze week naar…

lees meer

Webinar Kansrijke Start in uitvoering

Op dinsdagavond 10 december 2019 om 20.15 uur organiseerde het College Perinatale Zorg een webinar over Kansrijke Start in uitvoering.…

lees meer

Zwangeren en/of jonge ouders gezocht voor groepsgesprek geboortezorg op 9 januari 2020

Beste zwangere, moeder, vader Laat je mening horen! Wat vind jij belangrijk in de samenwerking tussen jouw verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In de één na laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij leden van de…

lees meer

Conferentie “Samen verder met Kansrijke Start” donderdag 6 februari 2020 | De Rijtuigenloods | Amersfoort

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats.…

lees meer

Minister Bruins op werkbezoek bij IGO Salland en IGO Haga

Minister Bruins heeft op 5 december jl. de tussenstand opgenomen tijdens een werkbezoek bij Geboortezorg Salland en het Haga Juliana…

lees meer

Scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan GGD Utrecht

Vanaf 1 november is het project Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ van start gegaan. Het project focust zich op het…

lees meer

Subsidieoproepen ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek

Op 10 december worden er drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld door het programma Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP). Met…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

Startbudgetten toegekend voor Praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap

Na beoordeling van motivatiebrieven heeft ZonMw aan 14 samenwerkingsverbanden startbudgetten toegekend voor Praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap. Samenwerkingsverbanden stellen met dit budget…

lees meer

Animatie corona in begrijpelijke taal

Voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven is de informatie over het coronavirus…

lees meer

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de…

lees meer

Gevolgen van het coronavirus voor het stimuleringsprogramma Kansrijke Start

De meeste bijeenkomsten van lokale coalities rondom Kansrijke Start zullen de komende periode niet doorgaan. Veel organisaties zijn druk bezig…

lees meer

Migranten in Nederland: geboortezorg tijdens de COVID-19 pandemie

Onderstaande informatie en adviezen zijn afkomstig van de werkgroep Geboortezorg Asielzoekers (COA, GGD, KNOV, NVOG, GZA) Zoals eerder bekend is…

lees meer

Handleiding Online Centering

Voor verloskundigen die Centering geschoold zijn, ontwikkelde Stichting Centering een handleiding, zodat verloskundigen hun Centering-groepen-online kunnen voortzetten. Overal in het…

lees meer

Richtlijn JGZ Covid-19

Met oa informatie over hielprik en gehoorscreening Op https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/beleid-jgz/ vind je aanvullende informatie. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus

Het ministerie van VWS is op korte termijn op zoek naar creatieve oplossingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en…

lees meer

Update beschermende middelen

In de stand-van-zaken brief van de minister over COVID-19 van 7 april jl wordt o.a. over persoonlijke beschermende middelen gesproken.…

lees meer

Stoppen met roken en Corona

Zwangere vrouwen en ouders kunnen zich momenteel zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun (ongeboren) kind. Ze…

lees meer

Testbeleid Corona voor verloskundigen en kraamzorg

Aanvulling op eerder bericht: Inmiddels is richtlijn testbeleid voor verloskundigen en kraamzorg gepubliceerd: Bij een medewerker met symptomen van COVID-19…

lees meer

Uitstel deadline subsidietrajecten ZONMw

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft grote invloed op de samenleving en treft ons allemaal. Graag brengen wij je…

lees meer

Financiële steun beschikbaar voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis.

Wanneer zorgaanbieders inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op…

lees meer

Uurtarieven kraamzorgaanbieders tijdelijk verhoogd

De zorgverzekeraars hebben besloten om de tarieven voor kraamzorgorganisaties tijdelijk te verhogen. De coronacrisis vereist extra maatregelen bij de verzorging…

lees meer

BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke…

lees meer

Beveiligde website voor delen cliëntgegevens in de geboortezorg

Het delen van zorggegevens tussen zorgverleners onder de huidige bijzondere omstandigheden blijkt niet eenvoudig. Daarom stelt stichting CareCodex vanaf vandaag een beveiligde website…

lees meer

Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan…

lees meer

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 3 april 2020 Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 3 april 2020).…

lees meer

Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds…

lees meer

Overzicht VSV's 2020

Op deze landkaart vind je een overzicht van de VSV’s in Nederland. Door de VSV aan te klikken lees je…

lees meer

Corona-informatie voor laaggeletterden

Handzaam product van Pharos. Speciaal voor laaggeletterden en anderstaligen. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Zwangerschap & Corona: consult en bevalling: moet dat nu alleen?

KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor…

lees meer

Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te…

lees meer

Flowchart aangepast beleid neonaat

Beleid neonaat bij zwangere vrouw met mogelijke SARS-CoV-2 (Corona) infectie is aangescherpt. Je vindt de aangepaste flowchart site van de…

lees meer

Tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hielprik gaat door

Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit duurt in elk…

lees meer

Poliklinische bevallen in tijden van Corona: lokale afspraken

NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18/03/2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om…

lees meer

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd…

lees meer

Herziene flowchart zwangerschap en baring Covid-19

Update 18 maart 2020 De herziene Flowchart SARS-CoV-2 beleid tijdens de zwangerschap en baring is opgesteld door de NVOG, NVK…

lees meer

Geboortezorgpartijen: Flowchart Perinataal Beleid en Covid-19

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen,…

lees meer

RCOG-richtlijn Coronavirus (NVOG, KNOV, NVK, RIVM)

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de…

lees meer

Zo werken we schoon

Instructiekaart NHG tbv Covid-19 meer nieuws op de Corona themapagina

lees meer

KNOV en Covid-19: meer telefonisch consult en minder controles in de praktijk

De KNOV voert nauw overleg met alle partners. Verbinden in de regio is van groot belang. Voor verloskundigen is het…

lees meer

Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV – ROAZ noodzakelijk

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van…

lees meer

Nieuwsbrief maart Kansrijke Start – Een andere wending

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de coronacrisis. Via het Kennisnetgeboortezorg is een overzicht van veelgestelde vragen beschikbaar en…

lees meer

update Corona 14 maart: haak aan bij ROAZ en GGD in regio

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking…

lees meer

Het bijzondere en persoonlijke verhaal van Katja van Groesen

Een interview in Flair met Katja van Groesen, verloskundige en voorzitter van de stichting Centering, over het verlies van haar…

lees meer

Themabijeenkomst Digitale gegevensuitwisseling: werk aan de winkel!

Dinsdag 10 maart 2020 organiseerde het CPZ een themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling. Ondanks de dreiging van het coronavirus was de opkomst groot. In twee uur tijd werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

lees meer

VIPP Babyconnect on tour

Om met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan de slag te gaan is het mogelijk om gebruik te maken van…

lees meer

Focusgroep Kansrijke Ontmoetingen

Op 2 maart organiseerden Anne-Katrien Ausems (CPZ) samen met Jolanda Liebregts (KNOV) een focusgroep Kansrijke Ontmoetingen. Aan deze focusgroep namen…

lees meer

Conferentie Samen verder met Kansrijke Start: het beeldverslag en de presentaties

Op 6 februari heeft VWS in samenwerking met Pharos en het CPZ de landelijke conferentie Kansrijke Start georganiseerd. Het plenaire…

lees meer

Alcoholvrij zwanger

Trimbos heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een gratis online cursus (door)ontwikkeld voor alle zwangere vrouwen die meer willen…

lees meer

informatie Coronavirus

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren…

lees meer

Politieke monitor integrale geboortezorg

De belangrijkste politieke bewegingen op het gebied van integrale geboortezorg houden wij bij via onze politieke monitor. Je vindt hier…

lees meer

Ben je op zoek naar hoe je kwetsbare ouders beter kunt bereiken?

Onderzoeksbureau AEF zoekt respondenten. Houdt het jou ook bezig hoe we kwetsbare ouders beter kunnen bereiken? Onderzoeksbureau AEF en gedragsontwerpbureau…

lees meer

Wil je ook werken met de 3 goede vragen?

Binnen de zorg is al veel aandacht voor shared decision making, oftewel Samen Beslissen. Zowel zorginstellingen als patiëntenorganisaties hebben het…

lees meer

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en Evaluatie Integrale Bekostiging (IB) 2020

In 2020 worden diverse belangrijke evaluaties gehouden. Zo hebben we de Actualisatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en een evaluatie Bekostigingsstructuren. Wie…

lees meer

ZonMW lanceert website kansrijke start

ZonMW draagt met kennis uit verschillende onderzoeksprogramma’s bij aan de doelen van dit actieprogramma. Op de website van ZonMW is een…

lees meer

Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in…

lees meer

Nieuwe publicatie Centering

Twee weken geleden is tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start het boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar…

lees meer

Nieuwe animatie informeert ouders over derdehands rook

Om te voorkomen dat kinderen meeroken, houden steeds meer ouders hun huis rookvrij. Wat ouders echter vaak niet weten, is…

lees meer

Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari 2020 vond de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. De rijtuigenloods vulde zich met maar…

lees meer

Nieuwsbrief februari – Samen verder met Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een geslaagde dag tijdens de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op…

lees meer

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle…

lees meer

De 8 aandachtspunten over aansprakelijkheid voor VSV’s

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken…

lees meer

Hoe zit het met…VIPP's en gegevensuitwisseling?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling en de VIPP’s? In de nieuwsbrief Gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2020 is uit!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op 6 februari in de Rijtuigenloods in…

lees meer

Bitterballenborrel CPZ

Beleidsmedewerkers in de geboortezorg hieven het glas op 2020; een belangrijk en enerverend geboortezorgjaar: Voor het komende jaar staan een…

lees meer

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

Graag nodigen we je uit voor het symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13…

lees meer

Best gelezen berichten in 2019 van CPZ

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg? Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en…

lees meer

Verloskunde in transitie

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 17 december jl (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536) verscheen het artikel ‘Verloskunde in…

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen ZonMw: Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. Doel van de…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg

Den Haag, 18 dec 2019. 4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis…

lees meer

Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Een van de afspraken die is vastgelegd in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is dat een VSV organiseert dat er een…

lees meer

Tweede subsidieronde digitale gegevensuitwisseling start 1 februari 2020

Begin 2020 start er weer een nieuwe subsidieaanvraagronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in je regio. In deze ronde, die…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start december 2019

De nieuwe nieuwsbrief Kansrijke Start van VWS is uit! Met aandacht voor de voortgangsrapportage Kansrijke Start die deze week naar…

lees meer

Webinar Kansrijke Start in uitvoering

Op dinsdagavond 10 december 2019 om 20.15 uur organiseerde het College Perinatale Zorg een webinar over Kansrijke Start in uitvoering.…

lees meer

Zwangeren en/of jonge ouders gezocht voor groepsgesprek geboortezorg op 9 januari 2020

Beste zwangere, moeder, vader Laat je mening horen! Wat vind jij belangrijk in de samenwerking tussen jouw verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In de één na laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij leden van de…

lees meer

Conferentie “Samen verder met Kansrijke Start” donderdag 6 februari 2020 | De Rijtuigenloods | Amersfoort

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats.…

lees meer

Minister Bruins op werkbezoek bij IGO Salland en IGO Haga

Minister Bruins heeft op 5 december jl. de tussenstand opgenomen tijdens een werkbezoek bij Geboortezorg Salland en het Haga Juliana…

lees meer

Scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan GGD Utrecht

Vanaf 1 november is het project Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ van start gegaan. Het project focust zich op het…

lees meer

Subsidieoproepen ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek

Op 10 december worden er drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld door het programma Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP). Met…

lees meer

Voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de…

lees meer

Deelnemers gezocht voor gebruik ‘3 goede vragen’ in de geboortezorg

De ‘3 goede vragen’ zijn bedoeld om de bewustwording over Samen Beslissen (shared decision making) te vergroten onder zowel cliënten…

lees meer

Brief CPZ aan kamerleden: svz rond zwangerschap en geboorte

Het CPZ heeft input gestuurd naar de Tweede Kamer over de stand van zaken rond zwangerschap en geboorte. In de…

lees meer

Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering

Perined/CPZ-persbericht Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering Vandaag heeft Perined de cijfers uitgebracht over de…

lees meer

Minister Bruins kondigt extra onderzoek perinatale sterfte aan

Maandagavond 25 november jl heeft Minister Bruins de kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg en de…

lees meer

Statement College Perinatale Zorg nav berichtgeving 21 november 2019

Vanochtend zijn in diverse media berichten verschenen over de geboortezorg. In de berichten wordt gesproken over ‘samenwerkende organisaties rond de…

lees meer

CPZ projectgroep individueel geboortezorgplan

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat de zwangere en de coördinerend zorgverlener volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming een…

lees meer

Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke…

lees meer

nieuwsbrief Kansrijke Start oktober

De afgelopen periode kwam Kansrijke Start aan bod tijdens diverse bijeenkomsten en conferenties in het land. Minister Hugo de Jonge…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw Programma: ‘Verbeteren lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’

Wil je de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap begeleid met onderzoek? Je…

lees meer

Inspirerende verkenning op de verdeling van de opbrengsten van de IGO

De op donderdag 17 oktober gehouden invitational leverde geen pasklare antwoorden, maar wel denkrichtingen, mogelijkheden en veel inspiratie. plenair De…

lees meer

Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée…

lees meer

Maak een werkgroep aan op kennisnet!

Op kennisnetgeboortezorg.nl kun je ook online samenwerken in werkgroepen. Door je eenmalig te registreren via https://werkgroepen.kennisnetgeboortezorg.nl/registreren kun je gratis werkgroepen…

lees meer

Input CPZ begrotingsbehandeling VWS 2020

In het kader van de begrotingsbehandeling VWS begroting 2020 bepleiten wij toegang tot goede geboortezorg voor elke zwangere, elk kind…

lees meer

Geen gezondere baby's met extra echo's

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag…

lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg…

lees meer

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer

Regio Rijnmond pakt capaciteitsproblematiek aan met online applicatie

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de…

lees meer

Project Kansrijke Ontmoetingen op de Dag voor de Jeugd

Op 7 oktober jl. was CPZ, sámen met Pharos en het ministerie van VWS, aanwezig op de Dag voor de…

lees meer

VSV-bestuurders op 1 oktober: so much information, so little time

Ondanks boerenprotesten en files zijn alle aangemelde VSV-bestuurders aanwezig op een propvolle bestuurdersbijeenkomst. Met de plechtige belofte alle informatie te…

lees meer

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg vraagt om samenwerking en vertrouwen

Goede discussies, slimme vragen en antwoorden! Dat was het resultaat van de druk bezochte bijeenkomst over de digitale gegevensuitwisseling tussen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2019

Met de start van een nieuw kabinetsjaar heeft het ministerie van VWS in deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van…

lees meer