Home Nieuws

Nieuws

  • Actueel

CPZ projectgroep individueel geboortezorgplan

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat de zwangere en de coördinerend zorgverlener volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming een…

lees meer
  • Actueel

Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke…

lees meer
  • Actueel

Subsidieoproep ZonMw Programma: ‘Verbeteren lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’

Wil je de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap begeleid met onderzoek? Je…

lees meer
  • Actueel

Inspirerende verkenning op de verdeling van de opbrengsten van de IGO

De op donderdag 17 oktober gehouden invitational leverde geen pasklare antwoorden, maar wel denkrichtingen, mogelijkheden en veel inspiratie. plenair De…

lees meer
  • Actueel

Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée…

lees meer
  • Actueel

Maak een werkgroep aan op kennisnet!

Op kennisnetgeboortezorg.nl kun je ook online samenwerken in werkgroepen. Door je eenmalig te registreren via https://werkgroepen.kennisnetgeboortezorg.nl/registreren kun je gratis werkgroepen…

lees meer

Input CPZ begrotingsbehandeling VWS 2020

In het kader van de begrotingsbehandeling VWS begroting 2020 bepleiten wij toegang tot goede geboortezorg voor elke zwangere, elk kind…

lees meer

Geen gezondere baby's met extra echo's

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag…

lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg…

lees meer

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer

Regio Rijnmond pakt capaciteitsproblematiek aan met online applicatie

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de…

lees meer

Project Kansrijke Ontmoetingen op de Dag voor de Jeugd

Op 7 oktober jl. was CPZ, sámen met Pharos en het ministerie van VWS, aanwezig op de Dag voor de…

lees meer

VSV-bestuurders op 1 oktober: so much information, so little time

Ondanks boerenprotesten en files zijn alle aangemelde VSV-bestuurders aanwezig op een propvolle bestuurdersbijeenkomst. Met de plechtige belofte alle informatie te…

lees meer

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg vraagt om samenwerking en vertrouwen

Goede discussies, slimme vragen en antwoorden! Dat was het resultaat van de druk bezochte bijeenkomst over de digitale gegevensuitwisseling tussen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2019

Met de start van een nieuw kabinetsjaar heeft het ministerie van VWS in deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van…

lees meer

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg?

Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierbij…

lees meer

Anne-Katrien Ausems naar CPZ

“It takes a village to raise a child” Een pakkende uitspraak voor alle inzet die nodig is om een Kansrijke…

lees meer

Nieuws, kennis en inspiratie voor VSV's: 1 oktober as

Nieuws, kennis en inspiratie op het boordevolle CPZ-event voor VSV-bestuurders! We nodigen je van harte uit op 1 oktober 2019…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw programma ‘Big data en kansrijke start’

Het programma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wil onderzoekers stimuleren om big data-analyses in te zetten…

lees meer

Nieuw materiaal helpt aanstaande moeders stoppen met roken

Veel zorgverleners merken dat hun adviezen en voorlichting over stoppen met roken niet altijd goed worden begrepen, onthouden of toegepast.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2019

Nieuwsbrief Kansrijke start uit | CPZ Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start.…

lees meer

ZonMw programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ van start

Bij ZonMw kan er subsidie aangevraagd worden voor onderzoek en praktijkverbetering op het gebied van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong…

lees meer

Advies gezondheidsraad SMA in hielprik

De gezondheidsraad adviseert het ministerie van VWS om spinale spieratrofie (SMA) op te nemen in de hielprik.  Ga naar het…

lees meer

Minister komt met zorgbrede aanpak digitale gegevensuitwisseling

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de landelijke aanpak om digitale gegevensuitwisseling in de hele zorg mogelijk te…

lees meer

Vereenvoudigd rekenmodel beschikbaar

VSV’s zijn bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Een deel van hen overweegt om een IGO te worden en…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

Regelgeving verloskunde en kraamzorg 2020 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2019 de regelgeving voor verloskunde en kraamzorg voor het jaar 2020 vastgesteld en…

lees meer

Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

Op 27 juni is de eerste voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke start uit

Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start. Op 24 juni verscheen de eerste,…

lees meer

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

‘Samenwerking vraagt uithoudingsvermogen’ – over integrale bekostiging

In het Nataal magazine van juni 2019 wordt aandacht besteed aan de experimenten met een integraal tarief in de geboortezorg.…

lees meer

De nieuwste inzichten over waardegedreven geboortezorg in de praktijk

In dit digitaal spreekuur vertellen Hiske Ernst (projectleider BUZZ) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog, perinatoloog) over hoe zij ‘waardegedreven zorg’…

lees meer

Podcast over Waardegedreven geboortezorg

In deze podcast die opgenomen is tijdens het digitaal spreekuur praten perinatoloog en gynaecoloog Bas Nij Bijvank (Isala) en Hiske…

lees meer

Beluister nu de podcast over Samen beslissen in de praktijk

Gasten: Emily Gannon, cliënte & kinderarts/neonatoloog Angelique Hoffmann Haringsma van Franciscus Gasthuis & Vlietland én initiatiefnemer van Het Kleine Heldenhuis Tijdens haar…

lees meer

Nieuw! Naast digitale spreekuren nu ook PODCASTS over integrale geboortezorg

Vanaf nu zullen we de digitale spreekuren ook in Podcast aanbieden. Handig voor wanneer je onderwerg bent of niet achter je computer…

lees meer

VWS stelt 15 miljoen beschikbaar voor digitalisering geboortezorg

Het ministerie van VWS wil dat de digitale informatiedeling in de geboortezorg verbeterd. Voor het programma Babyconnect is daarom 15…

lees meer

Online keuzehulp voor (aanstaande) zwangeren live

Met de keuzehulp zwangerschap en geboorte, die vanuit de indicatoren opgesteld is, kunnen (aanstaande) zwangere vrouwen ziekenhuizen vergelijken om de verloskundige zorg…

lees meer

Uitkomstenset (ICHOM) Buzz project beschikbaar!

Vanuit het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) is de Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte voorlopig vastgesteld, zodat hiermee ervaring opgedaan kan worden. Momenteel zijn 7…

lees meer

Publicitair jaarverslag 2018 beschikbaar

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben zich in 2018 ingezet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte: Samen werken we…

lees meer

NZa publiceert wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

In deze wegwijzer staan alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 op een rij voor…

lees meer

Veelgestelde vragen en antwoorden over aansprakelijkheid

In dit nieuwe document vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in VSV en/of…

lees meer

Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via…

lees meer

Juridische hulp voor VSV’s en IGO’s nodig?

CPZ heeft een juridische helpdesk voor eerste hulp bij juridische vragen. Het gaat om algemene of specifieke vragen van VSV’s die bezig…

lees meer

Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt…

lees meer

Unieke opleiding tot Kinderwensconsulent

DOELSTELLING Via een unieke  vorming wil ons Kinderwens Expertisenetwerk zorgverleners bijscholen om (kinderwens)ouders  professioneel te ondersteunen in deze kwetsbare periode van…

lees meer

Vaderschap in Nederland

Vaderschap in Nederland, van willen naar doen 24 jun 2019 Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema…

lees meer

Digitaal spreekuur Kansrijke Start

Tijdens het digitaal spreekuur over hoe regio Groningen de samenwerking tussen geboortezorg, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg heeft vormgegeven kwamen heel veel…

lees meer

Toolkit strakszwangerworden.nl offline

De toolkist strakszwangerworden.nl gaat per 1 juni 2019 offline. De toolkit voor professionals is in 2011 ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor zwangeren…

lees meer

Save the date: 1 juli 20.15 – 21.00 uur: Digitaal spreekuur over waardengedreven zorg; uitkomstindicatoren en het BUZZ-project.

In dit digitaal spreekuur gaan Hiske Ernst, projectleider Erasmus MC en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog en perinatoloog Isala, in op diverse vragen…

lees meer

Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

In de Nederlandse geboortezorg vinden we het belangrijk om goed te meten welke ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit…

lees meer

Jaarabonnement AVG-vereniging: info over verlengen of opzeggen.

Het is een jaar geleden dat de wet AVG van kracht is gegaan.  Het CPZ heeft zich in 2018 aangesloten…

lees meer

Digitale gegevensuitwisseling randvoorwaarde integrale geboortezorg

Een belangrijke voorwaarde voor goede, integrale geboortezorg is het kunnen delen van gegevens. Babyconnect is het actieprogramma in de geboortezorg…

lees meer

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend…

lees meer

Toolkit strakszwangerworden.nl offline

De toolkist strakszwangerworden.nl gaat per 1 juni 2019 offline. De toolkit voor professionals is in 2011 ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor zwangeren…

lees meer

Kwetsbare zwangere en kansrijke start digitaal spreekuur

In dit digitaal spreekuur bespreekt Marlies Buurman (CPZ) met Lindy van Breda Vriesman (bestuurder kraamzorg Groningen) en Tessa van Leeuwen…

lees meer

Eerste grootstedelijke IGO een feit: HJGC opgericht

Het Haga Juliana Geboortecentrum is opgericht en daarmee de eerst grootstedelijke integrale geboortezorgorganisatie (IGO) van Nederland. Het Haga Juliana GeboorteCentrum is…

lees meer

Check site Babyconnect voor ontwikkelingen gegevensuitwisseling geboortezorg

Het CPZ informeert geboortezorgprofessionals en -partijen graag over de laatste ontwikkelingen van Babyconnect, dat zich inzet om digitale gegevensdeling in…

lees meer

VSV’s op koers met MDO

VSV’s op koers met MDO  In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking essentieel. Door optimale afstemming en…

lees meer

‘Preconceptiezorg essentieel voor kansrijke start voor elk kind’

‘Een goede start is cruciaal voor elk mensenleven. Zo’n start vereist dat ouders gezond aan een zwangerschap beginnen.  Preconceptiezorg levert…

lees meer

Verbinden medisch en sociaal domein centraal op kickoff Kansrijke Start

Op donderdag 11 april deelden (potentiële) deelnemers van lokale coalities Kansrijke Start kennis, inzichten, factoren of simpelweg ingangen met elkaar.…

lees meer

Regio's over waarom zij overstappen op integrale bekostiging

Dinsdag 16 april 2019 zonden we een digitaal spreekuur uit waarin deelnemers online vragen konden stellen aan Jeannette van Capelleveen…

lees meer

Indicatorenset 2019 digitaal spreekuur

Ger de Winter van Perined en Caroline van Weert van het CPZ vertelden op 25 maart 2019 tijdens een digitaal…

lees meer

Van ontmoeting naar kruisbestuiving; koepelorganisaties leren van elkaar

Met veel plezier ontving het CPZ Corrine Brinkman, coördinator ontwikkeling en implementatie en Annemarie Winckers, secretaris beleid en bestuur van…

lees meer

Hoeveel kinderen hebben een ‘valse’ start bij de geboorte in mijn gemeente?

‘Hoeveel kinderen in mijn gemeente hebben een ‘valse’ start door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht?’, ‘Hoeveel baby’s in onze…

lees meer

Op bezoek bij Verloskundig Consortium Limburg

Op bezoek in Limburg Op 7 maart was CPZ, samen met enkele medewerkers van VWS, te gast bij het werkbezoek…

lees meer

Veelgestelde vragen over Babyconnect in Tijdschrift voor Verloskunde (TVV)

Babyconnect staat in de laatste editie van het Tijdschrift voor Verloskundigen van de KNOV. Aan de hand van 12 vragen…

lees meer

Uiterlijk 1 mei 2019 aanlevering indicatoren verslagjaar 2018, inclusief de NPS.

Zoals ieder jaar moeten uiterlijk 1 mei a.s. de kwaliteitsindicatoren, bestaande uit de zorginhoudelijke indicatoren en de klantpreferenties, aangeboden worden…

lees meer

Check website Babyconnect voor laatste ontwikkelingen

CPZ informeert geboortezorgprofessionals en -partijen graag over de laatste ontwikkelingen van Babyconnect, dat zich inzet om digitale gegevensdeling in de…

lees meer

Impuls Kansrijke Start voor GIDS-gemeenten

Minister Hugo de Jonge heeft GIDS-gemeenten uitgenodigd een belangrijker rol te gaan spelen om pasgeboren baby’s een kansrijke start te…

lees meer

IGO Salland van start

In de regio Salland is een IGO van start gegaan: Integrale Geboortezorg Salland. Elke zwangere in de regio Salland krijgt…

lees meer

Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het…

lees meer

Inspirerende Ronde Tafel over de implementatie van de PIL

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die…

lees meer

veelgestelde vragen BUZZ

Veelgestelde vragen over het project BUZZ (Bespreken uitkomsten Zwangerschap met Zwangere) Dit artikel is overgenomen van de site Qruxx.com Het BUZZ-project…

lees meer

Roadmap Babyconnect overhandigd aan Secretaris-Generaal VWS Erik Gerritsen

Tijdens de landelijke E-healthweek organiseerde Babyconnect op 22 januari een bijeenkomst voor bestuurders van (geboorte)zorgorganisaties, VSV’s en IGO’s, RSO’s, deelnemers…

lees meer

Slimme samenwerking tussen geboortezorg en NCJ voor een kansrijke start voor elk kind

Eind november was het eerste denk-diner over slimmer samenwerken voor een kansrijke start voor elk kind in Nederland, met partijen…

lees meer

Informatieve bijeenkomst VSV bestuurders

Op dinsdag 18 december jl. organiseerde CPZ een bijeenkomst voor VSV-bestuurders. Het werd een warme en volle maar vooral een…

lees meer

Kamerbrief capaciteitsproblematiek

Bruins heeft in deze brief aangekondigd dat het RIVM in kaart gaat brengen wat de gevoelige afdelingen zijn voor de…

lees meer

Franse delegatie interesse in integrale geboortezorg

Op dinsdag 11 december jl. hebben Franse onderzoekers van Irdes* een uitgebreid werkbezoek in Nederland afgelegd. In opdracht van het…

lees meer

Nationaal Preventieakkoord gesloten

Op 23 november jl. sloot staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationaal Preventieakkoord. In…

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen onderzoek zwangerschap en geboorte

Wil je onderzoek doen naar het verbeteren van de kwaliteit van integrale geboortezorg? Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II van…

lees meer

Constructief Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte

Blokhuis, Bruins, de Jonge Donderdag 29 november 2018 vond het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte plaats. Een groot deel van…

lees meer

Handreiking oprichten IGO in grootstedelijk gebied beschikbaar

Deze handreiking is ontwikkeld naar aanleiding van vragen die spelen bij VSV’s die overwegen om een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) op…

lees meer

Terugblik op Congres CPZ en Perined

Op dinsdag 27 november vond het congres van CPZ en Perined plaats waarin cijfers in de geboortezorg centraal stonden. Hieronder vind…

lees meer

Nulmeting en tussentijdse rapportage integrale bekostiging door RIVM

Zes integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) hebben sinds 1 januari 2017 een integraal bekostigingscontract gesloten met zorgverzekeraars. Het RIVM monitort tot medio…

lees meer

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten…

lees meer

Bruno Bruins: NL cijfers perinatale sterfte verbeterd

Op 29 november houdt de vaste kamercommissie van VWS een Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte. Over de stand van…

lees meer

Bekijk terug: digitaal spreekuur over kwetsbare zwangere

In dit digitaal spreekuur delen VSV Apeldoorn en VSV Alliant Geboortezorg Utrecht op welke manier zij vorm gegeven hebben aan…

lees meer

Tool om inzicht te krijgen in samenwerking VSV

Weet jij wat de stand van zaken is over de integrale samenwerking binnen je VSV? Om hier inzicht in te…

lees meer

PIL verwerkt in strakszwangerworden.nl

De medische onderwerpen uit de Preconceptie Indicatie lijst (PIL) zijn vertaald voor aanstaande ouders en verwerkt in twee bestaande, succesvolle kanalen richting…

lees meer

Boek over integrale geboortezorg verkrijgbaar

Integrale geboortezorg behandelt de vele aspecten van wetenschappelijk verantwoorde integrale geboortezorg en laat zien welke eisen eraan gesteld worden. Hierbij is…

lees meer

Meerwaarde Babyconnect voor VSV's? Bekijk het digitaal spreekuur.

Maandag 8 oktober zonden we een digitaal spreekuur uit over het landelijk programma Babyconnect. In deze video krijg je antwoorden…

lees meer

Staatssecretaris Blokhuis bezoekt Taskforce Rookvrije Start

Op vrijdag 5 oktober 2018 bezocht staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS het VSV Apeldoorn in het Gelre Ziekenhuis en maakte…

lees meer

Samenwerking CPZ en NCJ + Kennis on Tour bijeenkomsten

Het belangrijkste speerpunt van de Preventie Agenda voor de Geboortezorg ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’, is het verbinden…

lees meer

Kabinetsplannen voor 2019 geboortezorg

Traditiegetrouw is op Prinsjesdag de begroting van het ministerie van VWS voor 2019 gepubliceerd. Ook de komende jaren wil het…

lees meer

Infobijeenkomst VSV’s en IGO’s over actieprogramma Babyconnect

Afgelopen maandag 10 september organiseerde Babyconnect een bijeenkomst voor VSV’s en IGO’s. Hierbij legde Dorine Veldhuyzen, programmamanager van het actieprogramma,…

lees meer

Lancering actieprogramma Kansrijke Start

Minister Hugo de Jonge van VWS wil dat kwetsbare zwangeren en partners voor de bevalling ondersteund en begeleid worden en…

lees meer

Experiment integrale tarieven geboortezorg mag

Gisteren deed het College van Beroep (CBb) uitspraak in de zaak die het Clara Wichmann fonds had aangespannen tegen de…

lees meer

NZa publiceert veel gestelde vragen op site

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) stelde een Q&A samen van veel gestelde vragen in de geboortezorg en publiceerde deze op hun…

lees meer

Stand van zaken landelijke ondersteuning integrale organisatie en bekostiging

In dit artikel vind je een overzicht van de ontwikkelingen rondom integrale zorg en bekostiging. Ook lees je de belangrijkste gesignaleerde…

lees meer

Start VWS actieprogramma Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Het landelijk actieprogramma Babyconnect, een opdracht van RSO Nederland met ondersteuning van VWS, is van start gegaan. Babyconnect maakt veilige…

lees meer

Minister Bruins op bezoek bij pionierregio's geboortezorg (IGO's)

Op woensdagochtend 20 juni liet minister Bruins van Medische Zorg en Sport zich in Breda bijpraten over de stappen die…

lees meer

Advies Expertgroep Preventie: Een goede start voor een beter Nederland!

‘Een goede start komt niet alleen het kind en de ouders maar ook de samenleving ten goede: dit besef moet…

lees meer

Penny Preventie wijst je de weg!

Preventie is een breed onderwerp en gaat verder dan de geboortezorg. Ook in de zorg voor jeugd en het sociaal…

lees meer

De Preconceptie Indicatielijst is klaar!

Na een lang, intensief en zorgvuldig traject is de Preconceptie Indicatielijst (PIL) door alle relevante partijen geautoriseerd. De PIL beschrijft…

lees meer

Minister Bruins ontvangt preventieagenda geboortezorg

Op woensdag 6 juni ontving Minister Bruins de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 uit handen van de voorzitter van het CPZ, Geri…

lees meer

Advies Expertgroep Preventie 2018

In 2018 heeft de Expertgroep Preventie advies uitgebracht over preventie in de geboortezorg, wat Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) hieraan zouden kunnen…

lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties een privacy policy (beleid omtrent privacy) opstellen en zichtbaar…

lees meer

Implementatietool als hulp bij invoering Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft het CPZ een implementatietool ontwikkeld. Het implementatieplan…

lees meer

Resultaten bekend programma ZonMw zwangerschap en geboorte

ZonMw, het instituut dat gezondheidsonderzoek financiert én het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert om daarmee de zorg en gezondheid te…

lees meer

Film blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ – kwetsbare zwangeren

Vanuit het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld.…

lees meer

NPS uitvraag 2018 tips & tricks

Inleiding Dit factsheet is bestemd voor VSV’s en hun deelnemende organisaties als zij besluiten Perined in 2018 de Net Promotor…

lees meer

Bijeenkomst voor VSV bestuurders: plannen en activeiten instanties in de geboortezorg

Wat doen de verschillende instanties en de regelgevers in de geboortezorg allemaal en wat zijn hun plannen voor de komende…

lees meer

Wettelijke verplichting NPS definitief

Wettelijke verplichting NPS definitief Op verzoek van het CPZ en de Federatie van VSV’s is afgelopen periode gekeken naar een alternatief…

lees meer

Uitkomstindicatoren

Donderdag 8 februari 2018 organiseerde het CPZ bij Bar Beton Utrecht CS een informatieve bijeenkomst over de toekomst van de…

lees meer

Samen bevalt beter – Goede start gezamenlijke verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die…

lees meer

Pleidooi prominente rol geboortezorg Preventieakkoord (rondetafelgesprek VWS)

Preventieakkoord Preventie heeft een prominente plek op de geboortezorgagenda van 2018. Op 9 januari jl. gaf de directeur van het…

lees meer

Stand van zaken integrale geboortezorgorganisaties (IGO's)

Afgelopen weken bezochten vertegenwoordigers van VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Nederlandse zorgautoriteit de ‘pioniers’, de eerste zes integrale geboortezorg-organisaties…

lees meer

Ruimte voor verdere verbetering gynaecologische zorg en geboortezorg

Zorginstituut Nederland heeft onlangs het rapport ‘Systematische analyse Geboortezorg & Zorg bij gynaecologische aandoeningen’, uitgebracht. De conclusie van het rapport is dat…

lees meer

RIVM evalueert de oprichting van IGO's en invoering van integrale bekostiging

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de transitie naar geboortezorgorganisaties en integrale bekostiging te evalueren. Het gaat daarbij om het proces…

lees meer

CPZ Jaarcongres 2017

Zorgverleners, cliëntvertegenwoordigers en beleidsmakers: van heinde en verre kwamen zij naar het jaarlijkse CPZ congres in Hilversum op vrijdag 10…

lees meer

Terugkijken! Webinar over organisatorische slagkracht: "Van inspiratie naar realisatie"

Op 23 oktober 2017 zond CPZ Taskforce een webinar uit over hoe je je als VSV’s slagvaardig kunt organiseren met…

lees meer

Bekijk het webinar implementatie indicatorenset integrale geboortezorg 2017

Op 25 september 2017 zond het CPZ een webinar uit over de invoering van de indicatorenset integrale geboortezorg uit. Wat…

lees meer