Nieuwsoverzicht

Antwoorden op vragen digitaal spreekuur Kansrijke Start - regio Groningen 9 mei 2019

Tijdens het digitaal spreekuur over hoe regio Groningen de samenwerking tussen geboortezorg, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg heeft vormgegeven kwamen heel veel vragen. Deze vragen konden...

16

Save the date: 1 juli 20.15 - 21.00 uur: Digitaal spreekuur over waardengedreven zorg; uitkomstindicatoren en het BUZZ-project.

Met Hiske Ernst, projectleider Erasmus MC  en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog en perinatoloog Isala. In het digitaal spreekuur zullen we ingaan op diverse vragen rondom uitkomstindicatoren,...

39

Kom naar Veldraadpleging actualisatie samenwerkingsafspraken (voorheen ‘VIL’) op 12 juni a.s.

De VIL is een veldnorm uit 2003. Na verschillende pogingen deze samenwerkingsafspraken te actualiseren, hebben de geboortezorgpartijen het CPZ gevraagd dit proces een stap verder te...

32

Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

In de Nederlandse geboortezorg vinden we het belangrijk om goed te meten welke ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit doen we omdat zorgverleners graag goede zorg willen leveren...

54

Jaarabonnement AVG-vereniging: info over verlengen of opzeggen.

Het is een jaar geleden dat de wet AVG van kracht is gegaan.  Het CPZ heeft zich in 2018 aangesloten bij de stichting AVG-verenigingen. Deze stichting biedt een juridisch getoetst, helder...

32

Save the date! 17 juni 2019: Digitaal spreekuur 'Samen Beslissen in de praktijk'

“Samen beslissen” staat als thema niet alleen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg maar is ook een speerpunt in de Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022. Op maandag 17 juni 2019...

48

Digitale gegevensuitwisseling randvoorwaarde integrale geboortezorg

Een belangrijke voorwaarde voor goede, integrale geboortezorg is het kunnen delen van gegevens. Babyconnect is het actieprogramma in de geboortezorg dat zich hier mee bezig houdt. Het CPZ...

9

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend zorgverlener streeft ernaar om de...

37

Toolkit strakszwangerworden.nl offline

De toolkist strakszwangerworden.nl gaat per 1 juni 2019 offline. De toolkit voor professionals is in 2011 ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor zwangeren met een kinderwens. Inmiddels is de...

12

Opleiding BIG geregistreerde Overgangsconsulent

Open dag opleiding Overgangsconsulente 29 juni

Als overgangsconsulent organiseer je een eigen spreekuur en geef je vrouwen advies en begeleiding bij klachten gedurende de levensfase van de overgan

26
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten