Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Overzicht
Home > nieuws > Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. Meer informatie op de website van de NZa

Voor Integrale geboortezorg geldt dat er maatwerk onderhandelingen worden gevoerd over de overeenkomst en de tarieven. Kijk op de website van de KNOV voor de belangrijkste items en/of data per verzekeraar zoals op dit moment gepubliceerd.