Zorgbeweging Samen Beslissen groeit en sluit 7 nieuwe zorgpartners aan

19 januari 2022

Met de komst van zeven nieuwe partners committeren zich nog eens 45.000 zorgprofessionals aan Samen Beslissen in de zorg. De verenigingen van apothekers (KNMP), tandartsen (KNMT), bedrijfsartsen (NVAB), ggz-professionals (Akwa GGZ), ggz-patiënten (MIND), kraamzorg (BO Geboortezorg) en verloskundigen (KNOV) dragen dit uit door zich aan te sluiten bij de campagne Samen Beslissen. Patiëntenfederatie Nederland coördineert de ontwikkeling van de campagne.

Samen Beslissen in de zorg is nu nog te weinig ‘samen’. Zo zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. Slechts 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo. Er is dus ruimte voor verbetering. 15 verschillende partners uit de zorg startten daarom op 6 september 2021 de campagne Samen Beslissen. Hiermee nodigen zij zorggebruikers en zorgverleners aan beter en vaker samen te beslissen. De zeven nieuwe partners sluiten zich bij deze beweging aan.

Samen Beslissen in de apotheek

De bijna 2.000 apotheken in Nederland worden jaarlijks zo’n 32 miljoen keer bezocht door patiënten. Samen Beslissen draagt onder andere bij aan een hogere therapietrouw van de patiënt. Belangrijk bij bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Zodoende komt ook een apotheker in situaties waar er samen beslist moet worden. Aris Prins, voorzitter bij apothekersorganisatie KNMP: “In de apotheek kan dat bijvoorbeeld tijdens een farmaceutisch consult. Dit is het gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvragen en -behoeften van de patiënt worden besproken. Het is belangrijk dat dit gesprek plaatsvindt op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert in een gezamenlijk besluit. Veel patiënten hebben behoefte aan samen met de apotheker beslissen over de best mogelijke behandeling, zeker wanneer zij chronisch medicijnen gebruiken. “Zo kan er samen beslist worden over welk medicijn het best bij iemands situatie past. Prins: “Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop medicatie moet worden ingenomen of toegediend, de frequentie en eventuele bijwerkingen.”

“Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben”

Samen Beslissen speelt ook bij bedrijfsartsen en hun patiënten. “Werk is bij uitstek een belangrijk thema bij mensen die zorg krijgen of onder behandeling staan”, zegt Gertjan Beens van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). “Werk zorgt onder andere voor sociale contacten, betekenis en structuur. Als je ziek bent en werken niet meer gaat, dan vallen die elementen weg. Dat heeft veel impact. Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben. De bedrijfsarts kan de werkende bijvoorbeeld adviseren over de gevolgen van de behandeling voor het werk en welke vragen te stellen aan de behandelend specialist. Zo kunnen zorgverlener en zorggebruiker samen antwoord geven op wat wel mogelijk is en in overleg de inhoud en de intensiteit van het werk bepalen. Dit is Samen Beslissen tussen bedrijfsartsen en hun patiënten in de praktijk.”

Over de campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen Beslissen. De campagne is gestart binnen de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging. De komende anderhalf jaar spreken deze vier sectoren dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt.

Namens Patiëntenfederatie Nederland wordt de woordvoering over de campagne Samen Beslissen gedaan door Bert Bukman via 0622205921 of b.bukman@patientenfederatie.nl 

Samen Beslissen   

De campagne Samen Beslissen geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen.

Naar de campagnesite


Lees ook

28 maart 2024
Cliëntparticipatie

Publiekswebsite over gezond zwanger worden

Op www.strakszwangerworden.nl staat veel informatie over belangrijke onderwerpen die met gezond zwanger worden te maken hebben. Ook kunnen mensen met een kinderwens...
28 november 2023
Cliëntparticipatie

Terugblik informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders – 23 november

Donderdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur organiseerden wij in samenwerking met de Federatie van VSVS’s een online informatiebijeenkomst....
12 oktober 2023
Cliëntparticipatie

Terugkijken webinar ‘Samen beslissen – Hoe wordt het ervaren?’

Op dinsdag 10 oktober organiseerden wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland het webinar over het proces 'Samen beslissen' vanuit onze...