Nieuws Webinar Perinatale Cijfers 2020

Webinar Perinatale Cijfers 2020

12 januari 2022

Op dinsdag 11 januari 2022 hebben CPZ en Perined de perinatale cijfers over 2020 gepresenteerd.

De Perined-cijfers laten – ondanks het coronajaar – geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorg (uitkomst-)cijfers van 2020 zijn ongewijzigd t.o.v. eerdere jaren. Zo is onder andere de babysterfte nagenoeg gelijk gebleven. Het perinatale sterftecijfer is (vanaf 24 weken zwangerschap en tm 28 dagen na de geboorte) 5,1 per 1000.

Opvallend: weinig veranderingen t.o.v. 2019

Ook andere parameters lijken weinig veranderd. Het aantal thuisbevallingen is met 2% toegenomen (van 13% naar 15%); precies deze 2% missen we in de eerste lijn van de geboortezorgcentra en de ziekenhuizen (van 14% naar 12%). Deze toename in het aantal thuisbevallingen lijkt met name tijdens de eerste lockdown te zijn gegeneerd. Het aantal bevallingen in de tweede lijn is nagenoeg gelijk gebleven (van 68% in 2019 naar 69% in 2020). Wat de exacte invloed van het coronajaar is geweest op de geboortezorg wordt momenteel onderzocht. Zo lijkt de uitbraak van COVID-19 op de totaalcijfers van 2020 geen invloed te hebben gehad. Epidemioloog Lisa Broeders van Perined liet aan de hand van enkele verduidelijkende sheets zien hoe de overdracht van de eerste naar de tweede lijn verloopt tijdens de baring.

Verbeteracties blijven nodig

Uit dit gelijkblijvende beeld is een aantal belangrijke conclusies te trekken. Enerzijds wordt onderstreept dat de noodzaak van extra inzet rondom verbeteracties onverminderd groot blijft. Dit gebeurt in de geboortezorg door onder andere perinatale audits en met PDCA-cycli voor leren en verbeteren in de verloskundige samenwerkingsverbanden en inzet op integrale samenwerking en het versterken van integraal kwaliteitsbeleid. Hierin wordt het patiëntenperspectief uitdrukkelijk meegenomen.

Verbinding met het sociale domein

Anderzijds valt in aansluiting op het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’ van december 2020 te constateren dat in Nederland sprake is van een veranderende populatie en dat ook sociaaleconomische factoren een steeds grotere invloed hebben: factoren zoals lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, taalachterstand, stress en armoede en een verslechterde leefstijl en gezondheid van de aanstaande ouders. Dit maakt het terugdringen van perinatale sterfte een maatschappelijk opgave, waarin de verbinding tussen geboortezorg en het sociaal domein en aandacht voor preventie en hulpverlening in het sociaal domein steeds belangrijker wordt om de vermijdbare babysterfte verder te kunnen minimaliseren.

Aanleveren van groot belang

Perined-directeur Ger de Winter benadrukte tijdens het webinar dat het aanleveren van dat van groot belang is. Het komende jaar zal meer en meer naar een real-time rapportage toe worden gewerkt.]

Hieronder kun je het hele webinar terugkijke:n


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
CPZ algemeen nieuws

Hoofdlijnendebat schetst brede contouren van de zorgagenda

Op 8 maart 2022 vond het hoofdlijnendebat in de Tweede Kamer plaats. De vaste kamercommissie van VWS debatteerde met de drie bewindslieden van VWS (Ernst Kuipers, Conny Helder Maarten van Ooijen) over de contouren van de zorgagenda en de invulling van het coalitie-akkoord.