Webinar Perinatale Cijfers 2020

12 januari 2022

Op dinsdag 11 januari 2022 hebben CPZ en Perined de perinatale cijfers over 2020 gepresenteerd.

De Perined-cijfers laten – ondanks het coronajaar – geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorg (uitkomst-)cijfers van 2020 zijn ongewijzigd t.o.v. eerdere jaren. Zo is onder andere de babysterfte nagenoeg gelijk gebleven. Het perinatale sterftecijfer is (vanaf 24 weken zwangerschap en tm 28 dagen na de geboorte) 5,1 per 1000.

Opvallend: weinig veranderingen t.o.v. 2019

Ook andere parameters lijken weinig veranderd. Het aantal thuisbevallingen is met 2% toegenomen (van 13% naar 15%); precies deze 2% missen we in de eerste lijn van de geboortezorgcentra en de ziekenhuizen (van 14% naar 12%). Deze toename in het aantal thuisbevallingen lijkt met name tijdens de eerste lockdown te zijn gegeneerd. Het aantal bevallingen in de tweede lijn is nagenoeg gelijk gebleven (van 68% in 2019 naar 69% in 2020). Wat de exacte invloed van het coronajaar is geweest op de geboortezorg wordt momenteel onderzocht. Zo lijkt de uitbraak van COVID-19 op de totaalcijfers van 2020 geen invloed te hebben gehad. Epidemioloog Lisa Broeders van Perined liet aan de hand van enkele verduidelijkende sheets zien hoe de overdracht van de eerste naar de tweede lijn verloopt tijdens de baring.

Verbeteracties blijven nodig

Uit dit gelijkblijvende beeld is een aantal belangrijke conclusies te trekken. Enerzijds wordt onderstreept dat de noodzaak van extra inzet rondom verbeteracties onverminderd groot blijft. Dit gebeurt in de geboortezorg door onder andere perinatale audits en met PDCA-cycli voor leren en verbeteren in de verloskundige samenwerkingsverbanden en inzet op integrale samenwerking en het versterken van integraal kwaliteitsbeleid. Hierin wordt het patiëntenperspectief uitdrukkelijk meegenomen.

Verbinding met het sociale domein

Anderzijds valt in aansluiting op het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’ van december 2020 te constateren dat in Nederland sprake is van een veranderende populatie en dat ook sociaaleconomische factoren een steeds grotere invloed hebben: factoren zoals lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, taalachterstand, stress en armoede en een verslechterde leefstijl en gezondheid van de aanstaande ouders. Dit maakt het terugdringen van perinatale sterfte een maatschappelijk opgave, waarin de verbinding tussen geboortezorg en het sociaal domein en aandacht voor preventie en hulpverlening in het sociaal domein steeds belangrijker wordt om de vermijdbare babysterfte verder te kunnen minimaliseren.

Aanleveren van groot belang

Perined-directeur Ger de Winter benadrukte tijdens het webinar dat het aanleveren van dat van groot belang is. Het komende jaar zal meer en meer naar een real-time rapportage toe worden gewerkt.]

Hieronder kun je het hele webinar terugkijke:n


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...