Webinar: Het prenataal huisbezoek JGZ komt eraan!

10 november 2021

Donderdag 18 november presenteert het CPZ een online webinar over het prenataal huisbezoek JGZ. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht een huisbezoek aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties uitgevoerd door JGZ aan te bieden. Wat moet je daar eigenlijk allemaal voor regelen? Het webinar geeft antwoord op deze vraag.

Vertraging invoering

De wettelijke verplichting voor gemeenten om een huisbezoek voor kwetsbare situaties aan te bieden zou oorspronkelijk per 1 januari 2022 ingaan. Deze week werd duidelijk dat de politieke werkelijkheid van vandaag op sommige dossiers voor enige vertraging zorgt. De invoering van het prenataal huisbezoek door de JGZ is één van die vertraagde dossiers. De nieuwe inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt daarom 1 juli 2022.

Belang integrale samenwerking

De afgelopen maanden heeft een projectteam onder leiding van Elle Struijf (NCJ) gewerkt aan een handreiking waar het belang van de integrale samenwerking centraal staat. In dit webinar spreekt Marlies Buurman (CPZ) met Elle Struijf, Gerdien Halfman (Kraamzorg Zuid-Gelderland) en Jeske Kooijman (gynaecoloog St. Antonius Ziekenhuis) over het nut van een prenataal huisbezoek, het belang van een goede samenwerking in de geboortezorgketen (Verloskunde, kraam en JGZ) en de kansen die het prenataal huisbezoek biedt in het verstevigen van de samenwerking tussen met medisch en sociaal domein. Het webinar wordt afgesloten met tips en voorbeelden zodat jij weet hoe je je kunt voorbereiden.

Mail ons nu alvast je vragen

Omdat het zo’n nieuw beleidsterrein is, leven er vast veel vragen. Om daar tijdens dit webinar zo goed mogelijk op in te spelen, willen we je vragen deze vragen alvast te mailen. Met jouw input wordt het webinar alleen maar beter!

Over de sprekers:

Gerdien Halfman is werkzaam als manager strategie en ontwikkeling bij Kraamzorg Zuid-Gelderland. Intern houdt zij zich o.a. bezig met het deskundigheidsbeleid, kwaliteitsbeleid en diverse projecten. Zij is daarnaast actief in het VSV SAMEN, waar zij voorzitter is van de programmaraad en lid van diverse werkgroepen waaronder de werkgroep kwetsbare zwangere. Landelijk is zij actief bij brancheorganisatie BO in de adviesgroep zorginhoud en projectgroep Indiceren in de kraamzorg en in landelijke project- en expertgroepen zoals het CPZ Geboortezorgplan.

Elle Struijf is arts maatschappij en gezondheid met een jarenlange brede ervaring in de jeugdgezondheidszorg. Van consultatiebureau tot directeur en strategisch beleidsadviseur. Sinds 2003 is Elle actief betrokken bij alle ontwikkelingen rond VoorZorg, de effectieve interventie voor aanstaande gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Nu is zij werkzaam als adviseur jeugdgezondheid bij het NCJ en projectleider van de handreiking Prenataal Huisbezoek JGZ voor zwangeren in een kwetsbare situatie.

Jeske Kooijman is opgeleid tot tropenarts en gynaecoloog. Zij is als gynaecoloog aan het St. Antonius Ziekenhuis verbonden, alwaar in 2018 een Moeder-Kind-Centrum werd geopend, waarin volgens het Family Centered Care model wordt gewerkt. Jekse heeft special interesse in Maternal Mental Health. Zijn is o.a. voorzitter van de werkgroep Kwetsbare Zwangeren van het VSV Uniek.

Meer informatie over de handreiking?

Voor meer informatie over de handreiking zelf, kun je terecht op deze overzichtspagina.


Lees ook

14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...
31 oktober 2023
Preventie

ZwangerWijzer volledig vernieuwd

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap d.m.v. het invullen van een online vragenlijst.
26 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - 30 oktober - 3 november: week van Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Van 30 oktober t/m 3 november viert het actieprogramma Kansrijke Start de jubileumweek Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! In deze...