Handreiking ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ beschikbaar

20 oktober 2021

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of het gezin in een kwetsbare situatie te bieden. Het wetsvoorstel hiertoe ligt momenteel voor behandeling in de Eerste Kamer. Samenwerking tussen onder andere verloskundige zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten is essentieel voor een goede uitvoering van het prenataal huisbezoek. Ter ondersteuning van de praktijk ontwikkelde het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in opdracht van VWS de handreiking Prenataal Huisbezoek door de JGZ, bij zwangeren of gezinnen in een kwetsbare situatie. De handreiking is vanaf heden beschikbaar. 

Prenataal huisbezoek door de JGZ

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Het is daarom van belang dat we zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op (psycho)sociaal-maatschappelijk vlak ondersteunen. Het wetsvoorstel is er dan ook op gericht om al in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap, na signalering door bijvoorbeeld de verloskundig zorgverlener, met een prenataal (huis)bezoek door de jeugdverpleegkundige, de vraag en situatie te verduidelijken. Op basis hiervan kan passende hulp en ondersteuning aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aangeboden worden. Hierbij staat voorop dat het een prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. 

Over de handreiking 

Deze handreiking is opgesteld als een breed samenwerkingskader voor alle betrokken partijen en is met input van partijen tot stand gekomen. Het schetst de kaders voor de uitvoering zonder de uitvoering in detail te beschrijven. De diversiteit van lokale situaties bepaalt op welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op lokaal niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken, aangepast aan de lokale situatie. De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ. 

De materialen zijn te vinden op de website van het NCJ in het themadossier Prenataal Huisbezoek van het NCJ.


Implementatie

Voor dit moment vragen we je om deze informatie met uw partners en medewerkers te delen en te verspreiden. Bekeken wordt nog welke tools er nodig zijn ter ondersteuning van de uitvoering van het PHB JGZ. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld e-learnings, webinars en podcasts. 

Vragen en/of meer informatie? 

Inmiddels is er ook een FAQ beschikbaar op de informatiepagina van VWS over de wetswijziging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem in dat geval contact op met de Dienstpostbus Kansrijke Start

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) via prenataalhb@ncj.nl

[download] Handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ (okt 2021) >
[download] Bijlage 1 – informatiefolder spread (okt 2021) >
[download] Bijlage 1 – informatiefolder losse pagina’s (okt 2021) >
[download] Bijlage 1 – informatiefolder HR voor drukwerk (okt 2021) >
[download] Bijlage 2 – Samenvattingskaart voor signaleerders (okt 2021) >
[download] Bijlage 3 – Samenvattingskaart voor de uitvoerende JGZ-professional (okt 2021) >
[download] Bijlage 4 – Samenvattingskaart voor de gemeenten (okt 2021) >

Bekijk ook:


Lees ook

18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....