Webinar ‘Een nieuwe VSV Spiegel’ terugkijken

23 februari 2023

Een nieuwe VSV Spiegel: wat kan jij er mee?

Op dinsdag 21 februari organiseerden wij samen met de Federatie van VSV’s, het NRCG, Essenburgh Group en onderzoekers het webinar ‘Een nieuwe VSV Spiegel: wat kan jij er mee?’

Federatie van VSV’s, NRCG en CPZ trekken samen op om een nieuwe VSV Spiegel te ontwikkelen. En hebben daarbij inzichten en ervaringen nodig van zorgverleners, experts en beroepsverenigingen. Kijk onderstaande webinar terug met daarin alle informatie over de plannen, achtergrond en het proces rond de ontwikkeling van de nieuwe VSV Spiegel. Marije Droogendijk, ging in op de nut en noodzaak van de VSV Spiegel, wat is de rol van de Federatie van VSV’s? Kan de spiegel helpen bij de PDCA-cyclus van een VSV? Pim Valentijn legde het fundament van de VSV spiegel uit d.m.v. een boeiende presentatie. Noortje van Duijnhoven vertelde over de rol van de consortia en ook hoe het traject verloopt na het invullen van de spiegel. Jolanda Liebregts tenslotte legde de link naar wetenschappelijk onderzoek en liet zien waarom dit relevant is voor de spiegel.

Was je niet in de gelegenheid om dit webinar te volgen? Dan kun je deze nu terugkijken!

Webinar Nieuwe VSV Spiegel – 21 februari 2023

Vanuit de regio ontvangen wij vragen over de beschikbaarheid van regionale meetinstrumenten voor de mate van integraal werken en de kwaliteit van zorg. Regio’s hebben behoefte aan inzicht in hun eigen data en willen weten waar en hoe ze kunnen verbeteren.

Federatie van VSV’s, NRCG en CPZ trekken samen op om deze nieuwe tool te ontwikkelen; de nieuwe VSV spiegel. Uitgangspunt daarbij is een tool te ontwikkelen die regio’s zo min mogelijk belast en eenduidige informatie voor de VSV’s oplevert. Naast eigen inzicht kan het VSV ook resultaten vergelijken (benchmarken) met andere regio’s. De data uit de VSV spiegel kunnen zelfs gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het duiden van en vervolggeven aan de uitkomsten moet zowel regionaal als landelijk zorgvuldig gebeuren. Het instrument wordt ontwikkeld met behulp van wetenschappelijk adviesbureau Essenburgh Group, onderzoekers in de geboortezorg en het RIVM. De wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteit worden hiermee geborgd. 

We vinden het belangrijk iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen van de VSV Spiegel en organiseren daarom verschillende momenten, ter informatie en inbreng. Op 21 februari was er bovenstaand webinar. Op de ALV van de federatie van VSV’s op 10 maart a.s. is er een interactieve sessie over dit onderwerp. Daarvoor nodigen we jullie ook van harte uit.

Vanzelfsprekend worden ook de beroepsorganisaties betrokken en volgen er momenten waarop zorgverleners worden bevraagd en gevraagd hun inbreng te geven op de inhoud. We denken dat we zo, stap voor stap, een waardevol instrument bouwen, waarmee regio’s zelf kunnen sturen op hun kwaliteit van zorg.

Heb je vragen op opmerkingen? Stuur ze naar MarleenKruijt@collegepz.nl.

Sprekers

Pim Valentijn – Essenburgh group

Dr. Pim Valentijn is gezondheidswetenschapper, analist, spreker en auteur. Hij geeft inzicht en inspiratie op het gebied van samenwerken en innovatie in de zorg. Hij is algemeen directeur bij Essenburgh Groep, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Hij onderzoekt al meer dan 10 jaar de samenwerking en innovatie in de zorg. Zijn streven: mensen en organisaties helpen de zorg beter, leuker en effectiever te organiseren.

Marije Droogendijk – vice voorzitter Federatie voor VSV’s

Marije heeft 12 jaar in de eerste lijn gewerkt als verloskundige, werkt nu als klinisch verloskundige en is bestuurder van de Federatie van VSV’s. Marije ziet zichzelf als verbinder en zet zich in voor het ondersteunen van VSV’s op een praktische manier die resultaat oplevert in de samenwerking en de zorgverlening.

Jolanda Liebregts – Amsterdam UMC

Naast haar promotieonderzoek, de VOICE studie naar organisatie van integrale geboortezorg, is Jolanda actief als bestuurder, projectmanager en adviseur in de geboortezorg. Graag zet zij haar talent voor verbinden, op zoek naar gezamenlijk belang, strategisch denken en veranderkundige visie in voor een betere (geboorte)zorg.

Noortje van Duijnhoven

Noortje is als gezondheidswetenschapper vanaf de start betrokken geweest bij de oprichting van de regionale consortia geboortezorg en het landelijke NRCG. Ze probeert praktisch ingestelde zorgverleners te verleiden tot wetenschappelijke evaluaties en academische geschoolde professionals het nut te tonen van veranderprocessen zonder hard bewijs.


Lees ook

20 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

Op dinsdag 18 juni was het webinar 'Monitoring in de geboortezorg'. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...