Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK'

17 mei 2023

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten

Op vrijdag 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR , Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Om deze gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren is voor gemeenten de Brede Specifieke Uitkering (Brede-SPUK) beschikbaar gesteld. Deze regeling loopt van 2023 t/m 2026. De stip op de horizon van het GALA is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In het GALA zijn 5 ketenaanpakken geïdentificeerd, waaronder Kansrijke start.

Vanuit *de Goede Starttafel organiseren wij een webinar over het GALA en de bijbehorende SPUK Regeling. Marlies Buurman gaat in gesprek met Laetitia Kuijpers van het ministerie VWS over het GALA en Lian Siebelt van de Federatie van VSV’s over de landelijke ontwikkelingen en wat je ermee kunt doen in de praktijk. Monique Schoenmakers, adviseur jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant Zuidoost en Thea Westerink, aanjager Kansrijke Start van GGD Fryslan vertellen over hun ervaringen met het GALA en de aanpak van de SPUK-regeling in de praktijk.

Wanneer:

Woensdag 31 mei van 20:00 tot 21:00 uur

Voor wie:

Professionals uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein, in verloskundigen samenwerkingsverbanden en lokale coalities Kansrijke Start

Aanmelden:

Wil je deelnemen aan dit webinar, dan kun je je via onderstaande button aanmelden.

Sprekers

Laetitia Kuijpers werkt als beleidscoördinator Kansrijke Start bij de directie Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS. Zij is vanaf de start al betrokken bij het actieprogramma Kansrijke Start. Tijdens het webinar zal Laetitia ingaan op het waarom en de inhoud van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het bijbehorende financieel arrangement, de brede Specifieke Uitkering (SPUK). En de wijze waarop Kansrijke Start in zowel het GALA als de SPUK een plek hebben.

Lian Siebelt is algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. In het dagelijks leven is zij ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. Naast het breed ondersteunen van het VSV, zet zij zich als ketenregisseur in voor regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Deze expertise neemt zij mee naar de landelijke tafels als bestuurslid van de Federatie van VSV’s. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige.

Monique Schoenmakers werkt als adviseur jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant Zuidoost. In de rol van projectleider en lid van het projectteam is zij betrokken bij Kansrijke Start in een aantal gemeenten in haar werkgebied; Eindhoven, Valkenswaard, Kempengemeenten, Nuenen en Son & Breugel.

Thea Westerink is aanjager Kansrijke Start voor de provincie Friesland. Zij vertelt jullie graag over de samenwerking die zij in Friesland provinciaal hebben t.a.v. Kansrijke Start en hoe zij dit nu verder gaan invullen in relatie tot de opgave die nu wordt gevraagd wordt vanuit GALA. Zij maken hierbij gebruik van de al aanwezige preventie infrastructuur.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Heb je nu al een vraag of een onderwerp waar je graag meer over wilt weten? Stuur het vast door naar communicatie@collegepz.nl ovv webinar GALA-SPUK.

* Omdat er vele thema’s zijn die zowel de geboortezorg als de Jeugdgezondheidszorg aangaan in relatie tot de goede start, heeft het CPZ het initiatief genomen voor een landelijke beleidstafel Goede Start met de landelijke geboortezorg- en JGZ-partijen.


Lees ook

16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.
10 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar CenteringZorg en Kansrijke Start

Op dinsdag 25 april organiseerden wij van 20:00 tot 21:00 uur, live vanuit de studio, het webinar CenteringZorg en Kansrijke...
2 mei 2023
Kansrijke Start

Zorgkosten en vergoedingen voor en tijdens zwangerschap en kraamtijd

Wat betaal ik aan zorgkosten en welke vergoedingen zijn er?