VSV’s op koers met MDO

1 mei 2019

VSV’s op koers met MDO 

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking essentieel. Door optimale afstemming en communicatie tussen de zorgverleners in het geboorteteam kan de perinatale zorg in de regio effectiever, cliëntvriendelijker en kwalitatief beter worden georganiseerd. Het minimaal maandelijks organiseren van een Multidisciplinair Overleg (MDO) binnen het VSV is een van de cruciale elementen in de ZIG. Goed nieuws is te constateren dat volgens de indicatoren aanlevering over verslagjaar 2017 de meeste VSV’s op koers liggen met het implementeren van het MDO. Nagenoeg alle VSV’s hadden in 2017 al een MDO. 

Veel VSVs zullen wel nog op zoek zijn naar de beste en meest efficiënte manier om dit MDO in te richten. Moeten altijd alle zwangere besproken worden? Is het handig dat altijd alle verloskundigen deelnemen? Etcetera. 

In een onderzoek vanuit het VSV Veldhoven werd onderzocht hoe het zwangeren vergaat nadat zij in een bepaald zorgpad zijn ingedeeld tijdens het MDO, als onderdeel van de integrale geboortezorg binnen het VSV. Er werd in kaart gebracht wie, wanneer de zorg leverde. Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van toegenomen medicalisering en dat het merendeel van de zorgverleners tevreden is over het Multidisciplinair Overleg. Wel zijn nog aanpassingen aangebracht in het MDO om deelname van de eerstlijns verloskundigen zoveel mogelijk te faciliteren. De low risk A en B patiënten werden wel in een zorgpad ingedeeld en vastgelegd in het patiëntendossier maar niet meer besproken in het MDO en verder werd de mogelijkheid tot video-conferencing ingevoerd. Het onderzoek in VSV in Veldhoven is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol.132, maart 2019. 


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek