Voortgang 13-weken-echo en invloed op NZA regelgeving

2 juni 2020

Onlangs werd duidelijk dat de 13-weken echo niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, zie ook de brief met bijlage die onlangs naar de Kamer is verstuurd. De staatssecretaris streeft ernaar om de 13-weken echo in de tweede helft van 2021 in te voeren. De 13-weken echo wordt niet geplaatst binnen de NZa-regelgeving, aangezien het wordt betaald vanuit de Rijksbegroting (bevolkingsonderzoeken). Dit is conform het advies van het Zorginstituut, waarin is aangegeven dat de 13-weken echo geen Zvw zorg is vanwege het preventieve karakter, maar wel binnen het bevolkingsonderzoek past.

Zorginhoudelijk wordt de invoering van de 13-weken echo nog verder uitgewerkt. Dit moet duidelijk zijn voor de bekostiging hierop (indien nodig) aangepast kan worden. De invoering van de 13-weken echo kan invloed hebben op de NZa regelgeving, bijvoorbeeld op de hoogte van het prenatale counseling tarief, het tarief van de GUO’s in de tweedelijn en wellicht op de 20-weken echo. De NZa verwacht echter, met uitzondering van het prenatale counseling tarief, nagenoeg geen aanpassingen.


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...