Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

3 juli 2019

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn om op deze wijze vaak positieve feedback en tips te ontvangen. 

Daarnaast zijn VSV’s ook verplicht 1x per jaar een cliëntervaringsmeting uit te voeren met een gevalideerde vragenlijst ( bijv. de ReproQ, PCQ, ICHOM etc.).Het StEM-onderzoek waarover we in een vorige nieuwsbrief berichtte kan hierbij behulpzaam zijn. De resultaten van deze meting en de vervolgacties die worden ondernomen om verbeteringen aan te brengen in de zorg n.a.v. de scores dienen dan te worden opgenomen in het (kwaliteits)jaarverslag en/of website (Verloskundig Vademecum 2003 4.8.). 
 

CPZ weet vanuit de gesprekken met VSV’s en consortia in het veld dat er heel wat metingen plaatshebben. Jammer genoeg zijn de vaak mooie resultaten hiervan weinig bekend omdat de VSV’s ze niet openbaar maken. Jaarverslagen worden niet vaak gepubliceerd en ook op de website worden deze niet gepresenteerd. Hoewel dit een mooi visitekaartje zou zijn voor de integrale geboortezorg naar de cliënten. Klik hier voor een voorbeeld uit een andere sector. 


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...