Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

3 juli 2019

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn om op deze wijze vaak positieve feedback en tips te ontvangen. 

Daarnaast zijn VSV’s ook verplicht 1x per jaar een cliëntervaringsmeting uit te voeren met een gevalideerde vragenlijst ( bijv. de ReproQ, PCQ, ICHOM etc.).Het StEM-onderzoek waarover we in een vorige nieuwsbrief berichtte kan hierbij behulpzaam zijn. De resultaten van deze meting en de vervolgacties die worden ondernomen om verbeteringen aan te brengen in de zorg n.a.v. de scores dienen dan te worden opgenomen in het (kwaliteits)jaarverslag en/of website (Verloskundig Vademecum 2003 4.8.). 
 

CPZ weet vanuit de gesprekken met VSV’s en consortia in het veld dat er heel wat metingen plaatshebben. Jammer genoeg zijn de vaak mooie resultaten hiervan weinig bekend omdat de VSV’s ze niet openbaar maken. Jaarverslagen worden niet vaak gepubliceerd en ook op de website worden deze niet gepresenteerd. Hoewel dit een mooi visitekaartje zou zijn voor de integrale geboortezorg naar de cliënten. Klik hier voor een voorbeeld uit een andere sector. 


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...