Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

Overzicht
Home > nieuws > Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

In de Nederlandse geboortezorg vinden we het belangrijk om goed te meten welke ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit doen we omdat zorgverleners graag goede zorg willen leveren en hun zorg willen verbeteren. Maar om te kunnen verbeteren, moeten wij eerst weten wat (aanstaande) moeders van de zorg vinden. Om daar achter te komen onderzoeken de Academie Verloskunde Maastricht in samenwerking met de Universiteit Maastricht de verwachtingen en ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

StEM heeft als doel inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeften, ervaringen, keuzes en beslissingen van zwangere en pas bevallen vrouwen ten aanzien van de perinatale periode en de geboortezorg in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn. Het StEM-onderzoek wordt onder andere gebruikt om te evalueren hoe vrouwen verschillende vormen van zorg ervaren. Met behulp van een steekproef van vrouwen die zorg krijgen op locaties waarin de geboortezorg verschillend is ingericht, kunnen we hun reacties en ervaringen met de verschillende benaderingen van geboortezorg evalueren.

Wilt u meer weten over het StEM-onderzoek of wilt u gebruikmaken van de cliëntervaringsvragenlijsten door deel te nemen aan het onderzoek, neem dan contact op met Maaike Vogels (verloskundige en onderzoeker StEM studie) via m.vogels@av-m.nl of kijk op www.stemverloskunde.nl