Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

22 mei 2019

In de Nederlandse geboortezorg vinden we het belangrijk om goed te meten welke ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit doen we omdat zorgverleners graag goede zorg willen leveren en hun zorg willen verbeteren. Maar om te kunnen verbeteren, moeten wij eerst weten wat (aanstaande) moeders van de zorg vinden. Om daar achter te komen onderzoeken de Academie Verloskunde Maastricht in samenwerking met de Universiteit Maastricht de verwachtingen en ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

StEM heeft als doel inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeften, ervaringen, keuzes en beslissingen van zwangere en pas bevallen vrouwen ten aanzien van de perinatale periode en de geboortezorg in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn. Het StEM-onderzoek wordt onder andere gebruikt om te evalueren hoe vrouwen verschillende vormen van zorg ervaren. Met behulp van een steekproef van vrouwen die zorg krijgen op locaties waarin de geboortezorg verschillend is ingericht, kunnen we hun reacties en ervaringen met de verschillende benaderingen van geboortezorg evalueren.

Wilt u meer weten over het StEM-onderzoek of wilt u gebruikmaken van de cliëntervaringsvragenlijsten door deel te nemen aan het onderzoek, neem dan contact op met Maaike Vogels (verloskundige en onderzoeker StEM studie) via m.vogels@av-m.nl of kijk op www.stemverloskunde.nl


Lees ook

10 mei 2023
Cliëntparticipatie

Deel je ervaringen met Samen Beslissen in de geboortezorg

Doe mee aan het onderzoek naar Samen Beslissen in de geboortezorg en vul de vragenlijst in.
2 mei 2023
Cliëntparticipatie

Een nieuwe visie op regionale cliëntenparticipatie

Het Buikencollectief en Patiëntfederatie Nederland gaan een visie ontwikkelen over regionale cliëntparticipatie in de geboortezorg. Daarvoor vragen ze hulp van de zorgverleners die zich bezighouden met invulling van cliëntparticipatie in de regio. Help je mee? Deel je ervaringen en wensen en vul de vragenlijst in.
22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.