Lijst met cliëntervaringsinstrumenten

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft met de vaststelling op 1 juli 2017 van de indicatoren integrale geboortezorg bepaald dat VSV’s vanaf verslagjaar 2018, naast de Netto Promotor Score (NPS), jaarlijks systematisch cliëntervaringen moeten verzamelen met een erkend ander instrument naar keuze. De resultaten van de meting en de hieruit volgende acties hoeven niet bij ZiN aangeleverd te worden (dit in tegenstelling tot de NPS), maar dienen opgenomen te worden in het jaarlijks kwaliteitsverslag van VSV’s. ZiN heeft geen eisen gesteld t.a.v. het aantal cliënten en het moment waarop dit instrument moet worden afgenomen. In tegenstelling tot de implementatie van de NPS als verplicht cliëntervaringsinstrument m.i.v. 1 januari 2018 hebben VSV’s wat meer tijd om een tweede erkende cliëntervaringsinstrument te kiezen en te implementeren. Als voorbeelden van dergelijke instrumenten noemt ZiN: ReproQ, Lady X, PCQ, ICHOM of Zorgkaart Nederland. Ten behoeve van VSV’s wordt hieronder meer informatiegegeven over de door ZiN genoemde cliëntervaringsinstrumenten met daaraan toegevoegd de Client-centred care questionnaire.